Autor:
Kristi Lõuk

Euroopa hea teaduse konverentsil jagati Eesti kogemust

Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop ja projektijuhid Marten Juurik, Kristi Lõuk ja Katrin Velbaum osalesid 5.-7. veebruaril Saksamaal Bonnis toimunud PRINTEGERi projekti Euroopa hea teaduse konverentsil „Why Research Integrity Matters to You“.

Konverentsil osalemine võimaldas Eesti kogemust laiema kuulajaskonnaga jagada. Professor Sutrop keskendus oma ettekandes sellele, kuidas kaasata teadlaste kogukond hea teadustava dokumendi väljatöötamisse. Konverentsil jagati kogemusi, kuidas head teadust õpetada ning missugused on teadusasutuste kogemused asutusesisese hea teaduse büroo ülesehitamisel ja igapäevasel toimetamisel.

Konverentsi lisaprogramm keskendus PRINTEGERi projekti tegemistele. Valmis konsensuslikult loodud dokument, mis annab asutustele juhtnööre hea teaduse eest seismisel. Kraadiõppuritel oli võimalus osaleda projekti haridusliku õpivahendi Upright testimisel. Tegemist on veebipõhise raamistikuga hea teaduse õpetamiseks, mille uudseks küljeks on temaatilise filmi kasutamine hea teaduse kesksete küsimuste üle arutamiseks.

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS