Autor:
Freeimages.com pildipank

Hea kooli ja hea lasteaia koolitused eneseanalüüsi toetamiseks

Esmaspäeval, 6 märtsil kuulutas Tartu Ülikooli eetikakeskus avatuks konkursid "Hea kool kui väärtuspõhine kool" ning "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed”.

Eneseanalüüsi kirjutamise toetamiseks toimuvad koolidele ja lasteaedadele tasuta koolitused, kus tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse praktikatega.

Eneseanalüüse oodatakse kõikidelt koolidelt ja lasteaedadelt, kes lähtuvad oma igapäevatöös kokkulepitud väärtustest ning soovivad oma häid praktikaid ka laiemalt jagada. Kirjutamist toetavatel koolitustel tutvustatakse kõigile huvilistele väärtusarenduse põhimõtteid ja praktikaid. Samuti arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab üks kool või lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

Konkursitöö kirjutamist toetavaid koolitusi on tänavu kolm:
21. märtsil Tartu Luterliku Peetri Kooli Lasteaias
27. märtsil Nõlvaku Lasteaias
28. märtsil Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis

Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt välja kuulutatud konkurssidele „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ning „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ ootame koolide ja lasteaedade konkursitöid või konkursitöö analüüsi kavandit juba kahe kuu pärast, 8. mail.

Konkursil osalemisega kandideerivad koolid tiitlitele „Hea kooli teerajaja 2017“, „Hea kooli edendaja 2017“, “Hea kooli ekspert 2017” ning „Väärtuskasvatuse kool 2017“.

Lasteaiad kandideerivad tiitlitele „Hea lasteaia teerajaja 2017“, „Hea lasteaia edendaja 2017“, “Hea lasteaia ekspert 2017” ning „Väärtuskasvatuse lasteaed 2017“.

Hea kooli ja Hea lasteaia konkursile on alates aastatel 2009 - 2016 oma tööd saatnud 52 erinevat kooli ja 68 erinevat lasteaeda. Kõrgeim tunnustus, väärtuskasvatuse tiitel on välja antud 10 koolile ja 11 lasteaiale.

Konkursi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ juhend.

Konkursi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ juhend.

Loe, mida uut on tänavuselt konkursilt oodata ning mida arvavad varasemad tiitlivõitjad.

Konkursid toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi 2015-2020 raames.

Lisainfo
Nele Punnar
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel:  538 48320
nele.punnar@ut.ee

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist