Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Hea lasteaia tunnustusprogrammi 2020. aasta voor on avatud!

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab avatuks 2020. aasta tunnustusprogrammi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“. Tunnustusprogrammi eesmärgiks on toetada lasteaedu teadlike väärtusvalikute tegemisel ning olla abiks iga lasteaia isikupära ja arenguvõimaluste leidmisel.

Hea lasteaia nimeline tunnustusprogramm on analüüsiprotsess, mis aitab lasteaiaperel  hea lasteaia mudelist lähtuva eneseanalüüsi toel  märgata ja aru saada, milliseid teadlikke valikud teha, et oma lasteaeda arendada.

Tänavu toimuvas programmis on aga Nele Punnari, Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuhi sõnul mitu olulist uuendust. “Sellel aastal on tunnustusprogrammis osalejate arv piiratud, mistõttu programmi tuleb eelnevalt registreerida ja kandideerida motivatsioonikirja alusel, mida on võimalik esitada märtsi alguseni. Registreeruma on oodatud nii uued tulijad kui ka varasemalt tunnustusprorgammis osalenud lasteaiad,” selgitab Punnar.

Lisaks on tunnustusprogrammile seatud ka eelistatud valdkonnad: koostöö ja head suhted ning kasvamist ja arengut toetav keskkond. „Samuti soovime, et seekordses tunnustusprogrammis osaleksid lasteaiad võimalusel koos oma pidajaga, mistõttu ongi seesama koostöö aspekt meile väga oluline. Meid huvitab väga, mis on nende ühised mured ja rõõmud ning kuidas eetikakeskus koos oma kriitiliste sõpradega saaks koostööd toetada,“ kirjeldab Punnar.

Tunnustusprogrammi registreerumine motivatsioonikirjaga toimub 10. veebruarist 02. märtsini 2020. Programmi pääsenud selguvad hiljemalt 10. märtsil.2020.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Juba teist aastat toimuvad koolide ja lasteaedade tunnustusprogrammid ajaliselt eraldi. Koolide tunnustusprogramm algab 9. märtsil 2020. Programmis on aastatel 2009–2019 osalenud 92 kooli ja 113 lasteaeda üle Eesti. Kõrgeim tunnustus, väärtuskasvatuse kooli või lasteaia tiitel, on välja antud 16 koolile ja 15 lasteaiale.

Täpsema info eneseanalüüside kirjutamise kohta leiate tunnustusprogrammi lehelt.

Iga osalev lasteaed on protsessis toetatud ja tunnustatud. Väljaantavate tiitlitega saab tutvuda eetikaveebis.

Miks tunnustusprogrammis osaleda?

Eelmisel aastal väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2019“ pälvinud Kõrveküla lasteaed Päikeseratas ning Tartu eralasteaed Terake mõlemad julgustavad lasteaedu programmis osalema ning väärtustasid väga kohtvisiite.

Kohtvisiit on oluline, sest silmast silma peetud vestlused annavad võimaluse paremini üksteisest aru saada. Hea nii tagasiside andjale, kui saajale. Tunnustusprogrammis koostatud eneseanalüüs on nagu sisehindamine ning teiselt poolt edulugude esiletooja. Hea toetaja väärtuste fookuses hoidmisel.“ (Kõrveküla lasteaed Päikeseratas)

Kohtvisiit kindlasti toetas. Oldi päriselt meie tegemistest huvitatud! Märkused ning küsimused suunasid vaatama oma tegevusi ja protsesse teisest vaatepunktist. Samuti saime kohtumiselt konkreetseid näpunäiteid analüüsi koostamiseks.“ (Tartu eralasteaed Terake)

Lisainfo:
Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar [ät] ut.ee

Tunnustusprogramm toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist