Hea teaduse seminar "Research integrity: individual and collective responsibility“

Image
Plakat, mis kutsub teaduseetika töötuppa

1. novembril 2017 toimub Tallinnas (Suur-Ameerika 1) rahvusvaheline hea teaduse seminar "Research integrity: individual and collective responsibility“. Seminari korraldab Tartu ülikooli eetikakeskus koostöös Euroopa komisjoni, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuriga.

Tallinnas ministeeriumide hoones toimuval seminaril leiab aset hea teadustavaga ühinemise hea tahte protokolli pidulik allkirjastamine. Ettepanek dokumendi allkirjastamiseks esitati kõikidele Eesti positiivselt evalveeritud teadusasutustele. Kõikide allakirjutanute nimed avaldatakse koos hea teadustava dokumendi ja hea tahte protokolliga ETAGi kodulehel.

REGISTREERIMINE

Seminar toimub inglise keeles.

Seminari kava http://www.eetika.ee/et/workshop-research-integrity-individual-and-collective-responsibility

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS