Autor:
iStock, XtockImages

Hea teadustava dokumendile saab teha parandusettepanekuid

Kuni 1. oktoobrini toimub kahekümnes Eestis positiivselt evalveeritud teadusastutuses avalik arutelu hea teadustava dokumendile tagasiside andmiseks. Ettepanekuid kogub Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Mitmeid häid ettepanekuid, kuidas hea teadustava dokumenti täiendada ning veelgi paremaks muuta, on juba laekunud. Tagasisidet ootame veel kuni 1. oktoobrini aadressil eetika [ät] eetika.ee

Hea teadustava täistekst ja veebiversioon on kättesaadav http://www.eetika.ee/et/eesti-hea-teadustava

Hea teadustavaga ühinemise hea tahte protokolli pidulik allkirjastamine leiab aset 1. novembril 2017 Tallinnas ministeeriumide hoones (Suur-Ameerika 1) toimuval rahvusvahelisel hea teaduse seminaril „Research integrity: individual or collective responsibility?“. Seminari korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Euroopa Komisjoni, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Teadusagentuuriga. Ettepanek dokumendi allkirjastamiseks esitati kõikidele Eesti positiivselt evalveeritud teadusasutustele. Kõikide allakirjutanute nimed avaldatakse koos hea teadustava dokumendi ja hea tahte protokolliga ETAGi kodulehel.

Seminari kava http://www.eetika.ee/et/workshop-research-integrity-individual-or-collective-responsibility

Eesti hea teadustava on loodud raamdokumendina, mis on juhiseks kõigile Eesti teadusasutustele ja neis töötavatele teadlastele. Hea teadustava dokumendi põhjal loob Tartu Ülikool hiljem enda protseduurireeglid ja sätestab, kuidas head teadustava rakendada, kuidas suurendada teadlikkust hea teadustava põhimõtetest, seirata teaduskeskkonda ja vajaduse korral sekkuda ning menetleda väärkäitumise kahtlusega juhtumeid.

Hea teadustava dokumendi esimesele tööversioonile koguti tagasisidet 2017. aasta veebruaris peale dokumendi tutvustamist Tartus toimunud konverentsil „Aus teadus – mõtestades head teadustava“ (10.2.2017). Saadud tagasiside alusel on hea teadustava teksti oluliselt täiendatud ja muudetud.

Hea teadustava dokumendi loomise algatas Eesti Teadusagentuur 2016. aasta alguses, moodustades töörühma, kuhu kuuluvad Haridus ja Teadusministeeriumi, ETAgi, Eesti Teaduste Akadeemia ja teadusasutuste esindajad. Dokumendi koostamise juhtimine usaldati Tartu Ülikooli eetikakeskusele, kes oli juba enne asunud koostama Tartu Ülikooli hea teadustava, mistõttu kaks algatust ühendati.

Lisainfo:

prof Margit Sutrop (margit.sutrop [ät] ut.ee)

Katrin Velbaum (katrin.velbaum [ät] ut.ee, +372 5519184)

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS