Jätkuv esindatus Eesti Bioeetika Nõukogus

TÜ eetikakeskuse juhataja prof. Margit Sutrop ja TÜ eetikakeskuse projektijuht Kristi Lõuk, MA andsid nõusoleku jätkata Eesti Bioeetika Nõukogu liikmena ning osaleda järgmisel kolmel aastal Eesti Bioeetika Nõukogu töös. Nõukogu uue koosseisu kinnitas EV

Sotsiaalminister 17. märtsil 2011.

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS