Kaja Kallas ning Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldavad Ukraina parlamendis eetikaseminari

Euroopa Parlamendi saadik Kaja Kallas viib koos Tartu Ülikooli eetikakeskuse esindajatega täna, 21. oktoobril Kiievis Ülemraadas läbi töötuba, mille eesmärk on selgitada parlamendiliikmetele eetikakoodeksi vajalikkust.

“Usaldus poliitiliste institutsioonide vastu on nende legitiimsuse mõttes võtmeelemendiks ja Ukrainas on see usaldus paraku täielikult kadunud. Arvan, et Eesti eetikakoodeksi kogemus ja meie sarnane ajalugu viivad Ukrainas arusaamani, et teatud normide järgimine saadikutöös on vältimatu,” selgitas Euroopa Parlamendi Ukraina delegatsiooni aseesimees Kaja Kallas. Ta lisas, et lõppeesmärgiks on anda ukrainlastele mõtteainet oma koodeksi kokkupanemiseks.

Ühepäevase töötoa jooksul jagatakse Ukraina parlamendi liikmed gruppidesse ning antakse neile igapäevaelust tuttavad olukorrad, kus nad võivad teatud valikute tagajärjel sattuda huvide konflikti. Edasi peavad grupid välja tulema parima lahendusega, kuidas vastavast olukorrast välja tulla. Lisaks arutlevad saadikud, millised väärtused on sellise käitumisvaliku puhul kõige olulisemad.

“Nendele olulistest väärtustest saabki edasi koodeksini liikuda. Muidugi on Ukrainas probleemid korruptsiooni ning demokraatlike protsessidega mitmel tasandil, kuid praegused seadused ei pane kedagi ka ebaeetilise käitumise eest vastutama,” lisas Kallas.

Kallas kaasas töötubade efektiivsemaks läbiviimiseks projekti ka Tartu Ülikooli eetikakeskuse professori Margit Sutropi ja Marten Juuriku. TÜ esindajad peavad seminaril ettekandeid ning korraldavad arutelu väärtusmängudes rakendatud dilemma-meetodi järgi, mida kasutati ka Riigikogu eetikaseminaril.

Eetikakonverentsi avab parlamendi spiiker Andri Parubi ning see viiakse läbi koostöös Demokraatlike institutsioonide ja inimõiguste bürooga (ODIHR).

Lisamaterjalid

Problems of Parliamentary Ethics in Public Opinion Polling

II Parliamentary Ethics Dialogue in Ukraine meeting agenda

Adopting a Code of Conduct for Members of the Verkhovna Rada of Ukraine

 

Kant 300. sünniaastapäeva kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäev Tartu Ülikoolis

Margit Sutrop ja Katrin Laas-Mikko

NAISED TEADUSES: Pentagon kasutas USA sõjaväe- ja valitsusasutuste turvalisuse tagamise hankes Eesti filosoofide teadustööd

Mädanenud õun

Valdkondadevaheline teadusprojekt toetab eetilist otsustamist