Klassijuhataja käsiraamat. Väärtuskasvatuse teejuht õpetajale ja koolijuhile (2020)

Image
Klassijuhataja käsiraamat book cover

Autorid: Halliki Harro-Loit, Helen Hirsnik, Tiia Kõnnussaar, Meedi Neeme, Karmen Palts, Lemme Randma, Margit Sutrop

Toimetaja: Tiia Kõnnussaar

Keeletoimetaja: Laura Lilles-Heinsar

Korrektuur: Õnne Allaje, Laura Lilles-Heinsar, Mari-Liisa Parder, Kertu Rajando

Kujundus ja küljendus: Merle Moorlat

Kirjastaja: EKSA

Trükitud: AS Pakett trükikojas

Autoriõigus: Tartu Ülikooli eetikakeskus ja autorid 2020

Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Vt ka raamatu veebiversiooni „Klassijuhataja käsiraamat. Klassijuhatajale, aineõpetajale, koolijuhile“ (2019)

Raamat on täiendatud versioon veebiväljaandest „Õpetaja kui väärtuskasvataja – miks ja kuidas“. Veebiväljaanne koostati projekti „Õpetaja väärtuskasvatuslikud tegevused“, mille tegevus toimus meetme „Kooli poolelijätmise vähendamine, haridusele juurdepääsu suurendamine ning õppe kvaliteedi parandamine“ alameetme „Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus“ raames. Tegevust rahastas Euroopa Sotsiaalfond.