Kollokvium: Koos elada – kuidas ja kellega?

Riigikogu töölauale on jõudmas omajagu poleemikat tekitanud kooseluseaduse eelnõu 2014. Soovime omalt poolt lisada arutellu akadeemilist vaatenurka kui keskenduda väärtuste ja eetikaga seonduvatele küsimustele.

29. mail 2014 kutsume teid koos Liis Arrakuga (Riigikohtu nõunik ja TÜ perekonnaõiguse õppejõud) ning Toomas Jürgensteiniga (Hugo Treffneri Gümnaasiumi religiooniõpetuse õpetaja) arutlema mitmesuguste teemaga haakuvate küsimuste üle. Vestlust modereerib Kadri Simm (Tartu Ülikooli praktilise filosoofia dotsent).

Eelsoojenduseks mõned küsimused:

Kas perekonna mõiste on tänapäeval muutumas?

Kuivõrd peaks eraelu (pere, kooselu) olema juriidikasse puutuv, kuivõrd eetikasse, kommetesse, traditsiooni, religiooni?

Kas ja kuivõrd peaks riik arvestama muutuvate perekondlike suhetega ja reguleerima n.ö uusi perekondlikke suhteid, sh sama- ja erisooliste isikute kooselu? Mil määral mõjutavad või peaks mõjutama seda ühiskonnas levinud tõekspidamised, eetika, kombed, traditsioonid?

Milliseid perekondlikke suhteid peaks õiguslikult reguleerima ja millised on levinumad reguleerimise viisid ja võimalused nii sama- kui ka erisooliste inimeste kooselu seadustamiseks?

Kas kooseluseadus on parim võimalik viis kooselu seadustada ja millised oleksid alternatiivid kooselu reguleerimiseks?

Kas ja kuivõrd on perekonnaseadus ja kooseluseadus sarnased - millised on erinevused, millised sarnasused?

Millised väärtusalase signaali annaks ühiskonnale kooseluseaduse vastuvõtmine Riigikogus (kooseluseaduse eelnõus sätestatud sisuga)? Missuguse peaks?

Aeg: 29. mai kl 17
Koht: Jakobi 2-336
Eelregistreerimine: triin.kapp@ut.ee

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi