Autor:
Pixabay

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Tartu Ülikooli teadlased panustavad avaliku kommunikatsiooni hea tava loomisse.

Tänapäeva kommunikatsioonikeskkonna arengud laiendavad inimeste suhtlusvõimalusi. Selle kõrval ilmneb ka ebasoovitavaid avaliku kommunikatsiooni praktikaid, nagu valeteabe levik või vihakõne. Olukorraga tegelemiseks on käima lükatud teadusprojekt nimega Diacomet, mille eesmärk on toetada ühiskonna kommunikatsioonikultuuri alast arengut dialoogilise kommunikatsiooni eetika ja vastutuse kaudu. Projekti raames luuakse interaktiivne dilemmamäng ning õppimis- ja arutelufoorum, mis toetavad üksteise kuulamist ja mõistmist. Lõpptulemusena luuakse avaliku kommunikatsiooni hea tava (koodeks), mis ühendab meedia vastutuse kodanikuvastutusega.

Diacometi projekti vastutav täitja Tartu Ülikooli ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loit toob välja teema käsitluse olulise. „21. sajandil on tekkinud enneolematu võimalus, kus väga paljud inimesed saavad avalikus ruumis sõna võtta. Enne oli see valdavalt ajakirjanduse pärusmaa. Ajakirjanduseetika kujunemiseks on olnud aega üle poole sajandi (läänelikus kultuuriruumis). Nüüd on oluline alustada arutelusid ka avaliku kommunikatsiooni eetika üle,“ ütles Harro-Loit.

Diacometi projekti tegevussuunad on olemasolevate koodeksite analüüsimine ning avalikkuse vastutusel tugineva hea tava väljatöötamine. Tegemist on Euroopa Liidu toetatud projektiga, mida viib ellu Leedu Vytautas Magnuse Ülikool (VMU) koostöös kaheksa partneriga Euroopa riikidest. Partnerite hulka kuuluvad ülikoolid, teadusasutused, meediaväljaanded ja valitsusvälised organisatsioonid.

Image
Eleri Lõhmus, Epp Lauk, Mari-Liisa Parder ja Halliki Harro-Loit

Vaata lisaks:

  • Arutelumängu „Eesti rahva sada valikut“ on võimalik ette tellida ning tutvuda selle digitaalse versiooniga. Loe lähemalt Tartu Ülikooli eetikakeskuse veebilehelt
  • Tutvu ka Tartu Maailmaülikooli programmiga projekti veebilehel.
Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi