Konverents „Hea kool. Peeglike, peeglike seina peal, kes on parim kogu maal?”

6. väärtuskasvatuse konverents „Hea kool. Peeglike, peeglike seina peal, kes on parim kogu maal?” 12.-13. detsembril 2013 Tartus Dorpati konverentsikeskuses.

Korraldajad: TÜ eetikakeskus koostöös Eesti Koolijuhtide Ühendusega

Toetajad: Haridus- ja Teadusministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Briti Nõukogu ja Briti Saatkond Eestis

Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames

Konverentsi eesmärgiks on arutada, kuidas kooli eneseanalüüs aitaks saada paremaks kooliks. 

Mis iseloomustab head kooli/lasteaeda? Millised tegevused aitavad kooli paremaks muuta? Milliste vahenditega toetada koolide sisulist eneseanalüüsi? Kuidas koguda usaldusväärseid andmeid õppeasutuste kohta? Milliste mõõdikutega hinnata kooli/lasteaia erinevaid aspekte? Milline peegel on kõige usaldusväärsem kooli headuse hindamisel? Sisehindamine vs välishindamine.  

Selleaastase konverentsi peamiseks sihtgrupiks on koolide juhtkonnad. Konverentsile on oodatud õpetajad, tugispetsialistid, haridusvaldkonna töötajad, lapsevanemad, õpilased. 

 


Põhikooli ja gümnaasiumi uued riiklikud õppekavad ja Haridusstrateegia 2020 peavad Eesti hariduse peamiseks väljakutseks liikumist arengut ja koostööd toetava kooli poole. Seda eesmärki peaks toetama ka koolide hindamine. Paraku on praegu avalikkuses koolide headuse hindamise ainsaks mõõdupuuks gümnaasiumi riigieksamite tulemuste alusel tehtud pingeread,  mis soodustavad pigem konkureerimist ja keskendumist kitsalt akadeemiliste teadmiste edastamisele. Kui soovime, et koolid keskenduksid iga õpilase individuaalsete võimete väljaarendamisele ning loovust, ettevõtlikkust ja õpihimu toetava arengukeskkonna loomisele, siis vajame teistsugust hindamismudelit. 

2012. aastal toimunud konverentsil „Hea kooli mõõdupuud“ tõdeti, et hea kooli mõiste on väga mitmetahuline ning kooli headust ei saa mõõta vaid ühe mõõdupuuga. Konverentsi tulemusel asusid TÜ eetikakeskus, Haridus- ja Teadusministeerium ja TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus koos arvukate koostööpartneritega välja töötama hea kooli mudelit, mille sihiks on saavutada ühiskondlik kokkulepe hea kooli aspektides ning leida need mõõdikud, mis kooli headust kõige paremini näitavad. Hea kooli mudel rakendab kujundava hindamise põhimõtteid koolide hindamises, pannes suurt rõhku kooli eneseanalüüsile, kogemuste vahetamisele ning toetavale tagasisidele. Konverentsil tutvustame hea kooli aspekte ning leiame viise, kuidas nende aspektidega tegelemist hinnata. Paralleelselt koolidega on alustatud ka hea lasteaia mudeli väljatöötamist ning seega tuleb lisaks koolidele konverentsil juttu ka hea lasteaia aspektidest. 

Kuna väärtuskasvatuse konverentsidel on olnud traditsiooniks tutvuda ka teiste maade kogemusega, siis õpime seekord tundma Inglismaa hea kooli mudelit ning sellel põhinevat tunnustussüsteemi QiSS (Quality in Study Support and Extended Services), mis on olnud inspiratsiooniallikaks hea kooli mudeli loomisel Eestis.


Konverentsi kava: 

12. detsember 2013

9.00–10.00 Registreerumine ja tervituskohv

Alustame algusest. Kelle jaoks on koolide edetabelid? Mis näitab kooli headust?

10.00–10.15 Avasõnad, Margit Sutrop (Tartu Ülikool), Toomas Kruusimägi (Eesti Koolijuhtide Ühendus), Christopher Holtby (Briti Saatkond Eestis)

10.15–10.30 Tervitussõnavõtt, Ain Tõnisson (Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna juhataja)

10.30–11.30 Milline peegel näitab, kui hea kool on? Margit Sutrop (TÜ eetikakeskuse juhataja, filosoofiaprofessor)

11.30–12.30 Inglise hea kooli mudel ja tunnustussüsteem QiSS (Quality in Study Support and Extended Services), Linda Leith (QiSS-i juhataja)

12.30–13.30 Lõuna

Hea kooli ja lasteaia rajaleidjad

13.30–14.00 Riikliku väärtusprogrammi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames 2013. aastal toimunud tegevuste ülevaade ja konkursil osalenud koolide ja lasteaedade tunnustamine

14.00–14.15 Väärtuskasvatuse kool 2012: Saku Gümnaasiumi sõnavõtt, Ulvi Läänemets (Saku Gümnaasiumi direktor)

14.15–14.30 Väärtuskasvatuse lasteaed 2012: Rocca al Mare Kooli Veskimöldre Lasteaia sõnavõtt, Anu Ratas (Veskimöldre lasteaia direktor)

14.30–15.00 Hea kooli ja lasteaia aspektide analüüs „Hea kooli rajaleidja“ ja „Hea lasteaia rajaleidja“ konkursitööde alusel, Margus Tõnissaar (TÜ haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse juhataja) ja Halliki Harro-Loit (TÜ ajakirjanduse professor)

15.00–15.30 Kohvipaus

Hea kooli hindamine

15.30–16.00 Kool tervikuna. Milliseid andmeid koolide kohta kogutakse? Tiina Annus (Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik)

16.00–16.30 Kooli eneseanalüüs. Kuidas kool ise saab koguda oma tegevuse kohta usaldusväärseid andmeid? Halliki Harro-Loit (TÜ ajakirjanduse professor)

16.30–18.00 Paneeldiskussioon: Piits või präänik? Kumb motiveerib rohkem koole arenema? Arutlevad koolijuhid Eesti eri piirkondadest. Juhib:  Margit Sutrop

18.00–19.00 Vastuvõtt

NB! Kell 19–20  toimuvad ümarlauad konkurssidel „Hea kooli rajaleidja“ ja „Hea lasteaia rajaleidja“ osalenud koolidele ja lasteaedadele.  

 

13. detsember 2013

9.00–9.15 Sissejuhatus teise päeva

Kooli eneseanalüüs. Kas igat kooli on võimalik heaks teha?

9.15–10.15 Ühe inglise kooli edulugu, Warren Smith (Folkestone'i Akadeemia õppealajuhataja)

10.15–10.35 Koolijuhi kogemus sisehindamisega – mis aitaks koolil ennast paremini hinnata? Viljar Aro (Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor)

10.35–10.55 Kas igat kooli saab heaks teha? Ale Sprenk (Krabi Põhikooli direktor)

10.55–11.15 Mida on muutnud seriaal „Üheksandikud“ Kuristiku Gümnaasiumi elus? Raino Liblik (Tallinna Kuristiku gümnaasiumi direktor)

11.15–11.45 Kohvipaus

11.45–12.05 Kriitiline sõber kooli eneseanalüüsi toetajana, Kristi Raava (Tallinna 32. Keskkooli psühholoog, koolitaja)

12.05–12.30 Ministeeriumi kommentaar, Irene Käosaar (Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja)

12.30–13.00 Arutelu

13.00–14.00 Lõuna

Hea kooli indikaatorite ja mõõdikute arutelu töögruppides

14.00–16.00 Kuidas hinnata hea kooli aspekte?

Grupp 1: Õppe- ja kasvatustöö, sh lõiming ja hindamine

Grupp 2: Õppimist ja kasvamist toetav koolikeskkond

Grupp 3: Juhtimine ja eestvedamine

Grupp 4: Koostöö ja head suhted

Grupp 5: Hea lasteaia aspektid

16.00–16.30 Kokkuvõtted, plaanid edaspidiseks

NB! Kavas võib ette tulla muudatusi.

 

Registreerumine on avatud 6. detsembrini. NB! Kohad võivad varem täituda, sest huvi konverentsi vastu on väga suur.

Konverentsil osalemine on tasuta.

Lisainfo:

Triin Pisuke-Roos

TÜ eetikakeskuse projektijuht

triin.roos@ut.ee

737 5426 


Praktiline info:

Konverentsi külalistel on võimalik ööbida Dorpati hotellis soodushinnaga. Ühekohalise toa hind on 51 eurot, kahekohaline tuba maksab 65 eurot. Hindades sisaldub buffet hommikusöök, parkimine, internetiühendus toas, hommikuujumine Aura Veekeskuse ujulas (hotellist 300 m kaugusel) kell 07.00-12.00. Toa broneerimiseks helistage 7 337184 või saatke e-kiri aadressil marje@dorpat.ee  Märksõnaks öelge "Hea kool". Märksõna tuleb kindlasti öelda, et soodushinnaga tuba saada.

Parkimine Tasku parkimismajas: Konverentsi külalistel on võimalik osta päevapilet konverentsikeskusest hinnaga 3,50 eurot /12h. Parkimise tunnihind on 0,70 eurot (esimene tund tasuta). Kui ööbite Dorpati hotellis, siis on parkimine tasuta.

Konverentsil osalemise tõendi soovist palume märku anda konverentsile järgneva nädala jooksul hiljemalt 20. detsembriks aadressil triin.paaver@ut.ee.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi