Konverents "Kuidas esitada? Kuidas tõlgendada? Nõukogude aja näide"

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ja Eesti Rahva Muuseumil on rõõm kutsuda teid 12. novembril kell 9.30 Tallinnas Õpetajate majas toimuvale konverentsile  "Kuidas esitada? Kuidas tõlgendada? Nõukogude aja näide".

Kultuuriasutused on läbi aegade olnud väärtuste hoidjad ja kandjad ning seda nii minevikus kui tänapäeval. Seetõttu ongi konverentsi keskne teemapüstitus küsimus, mil viisil see, kuidas kultuuriasutused, kirjandus, film, kunst jt kunstiliigid minevikku kujutavad, mõjutab inimeste tänaseid väärtusi.

Teadmised ja arvamused selle kohta, mis minevikus sündis, saame elu jooksul mitmetest erinevatest allikatest: ajalooõpikust, maalinäituselt, elulooraamatust, teatrisaalist, muuseumikülastuselt, kinoskäigult ja veel tuhandel muul viisil, millest suurem osa on kuidagi seotud nende paikadega, mida nimetame kultuuriasutusteks. See aga, mida seal näeme, kuuleme ja kogeme, sõltub alati kellegi valikutest. Keegi on otsustanud, mida kirja panna ja mitte panna, keegi on teinud valikud stsenaariumisse ja kaadritesse, keegi valinud eksponeeritavad esemed ja pannud nad just selles järjekorras välja, keegi on teinud avaldamisotsuse...

Küsimus sellest, kuidas minevikku esitada ja tõlgendada, paneb kultuuritöötajate õlgadele võrdlemisi suure vastutuse. Kuidas neid valikuid siis ikkagi teha, nii et need kannaksid soovitud väärtusi, ja milliseid väärtusi me kultuuriasutustena soovime üldse kanda? Selge on see, et tulemus ei mõjuta pelgalt seda, mida inimesed faktiliselt minevikust teavad, vaid ka nende väärtusi tänases päevas ning selle kaudu omakorda tuleviku loomist.

Meie lähiminevikus üks kõige enam esitamise ja tõlgendamisega seotud probleeme tõstatanud periood on kahtlemata II maailmasõjale järgnenud nõukogude aeg. Sellest lähtuvalt on konverentsil käsitletavad näited seotud just selle võrdlemisi pika ja mitmekülgse, ent tavapäraselt ühe tervikuna käsitletava ajajärguga.

Sõna võtavad Imbi Paju, Eha Komissarov, David Vsevivov, Margit Sutrop ja Halliki Harro-Loit.

Tegemist on TÜ eetikakeskuse konverentsidesarja "Ühiseid väärtusi otsides ja hoides" viienda konverentsiga, mis toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009"raames. Konverentsi toetab Hasartmängumaksu Nõukogu.

AJAKAVA

9.30 Registreerimine ja kohv
10.00 Avasõnad. Ettekanne "Muuseum kui väärtuste kandja ja kujundaja" ja konkursi "Muuseum kui väärtuste kandja ja hoidja" tutvustus. Prof Margit Sutrop
10.45 Konkursi "Muuseum kui väärtuste kandja ja hoidja" auhindamine
11.00 "Nõukogude aja kajastus kirjanduses" Imbi Paju
11:45 "Meedia roll väärtuste kujundajana - nõukogude perioodist tänapäeva" Prof Halliki Harro-Loit
12:30 Lõuna
13:30 "Nõukogude kunsti kajastamine ja tõlgendamine" Eha Komissarov:
14.15 "Nõukogude aja kajastamise võlud ja valud" David Vseviov
15:00-16.30 Paneel: Kas ja kuidas me peaksime nõukogude ajast rääkima? Kas seda on võimalik neutraalselt kajastada?


Lisainfo:
Triin Käpp
triin.kapp [at] ut.ee

 

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi