Konverents privaatsuse ja andmekaitse eetilistest küsimustest

Privaatsuse ja andmekaitse eetilised küsimused
Globaalsed ja lokaalsed väljakutsed

Rahvusooper Estonia, Estonia pst 4, Tallinn
9.–10. jaanuar 2013

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Andmekaitse Inspektsioon.
Konverentsi toetavad Justiitsministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames.

Konverentsi patroon on Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves.

Konverentsi eesmärk on käsitleda privaatsuse ja andmekaitse eri aspekte ja probleeme.
Privaatsuse mõistel on erinev sisu nii teadus-, kirjandus- kui õigusringkondades, mistõttu alustame konverentsi privaatsuse olemuse ja mõiste välja selgitamisega. Arutleme peamiste küsimuste üle privaatsuse loomu ja sisu kohta, samuti uurime privaatsust kui eetilist väärtust.
Sõnastame lahendusi vajavaid probleeme ja vaatleme valdkonna õiguslikke regulatsioone ning nende koosmõju uute tehnoloogiatega. Konverentsi käigus antakse ülevaade Euroopa privaatsuse kaitse põhimõtetest ja sellega kaasneva õigusliku kultuuri arenemise ajaloost. Kavas on analüüsida Euroopa Komisjoni poolt väljapakutud andmekaitse reformikava ning sellega kaasnevaid võimalikke mõjusid nii Eestile kui ka Euroopale kui tervikule. Praktilise poole pealt vaatleme muutusi, mis on tekkinud tehnoloogia arengu tagajärjel. Vaatleme konkreetsete tehnoloogiate juures tehtavaid eetilisi valikuid, iseäranis neid, kus privaatsuse kaitse nimel ohverdatakse mõned teised põhiväärtused. Näiteks on eraelu- ja andmekaitse küsimused päevakorral isikute ja kaupade vaba liikumise põhimõtet teostades, samuti Internetis surfamise ja sotsiaalvõrgustikes suhtlemise puhul.

Registreerumine. Palun teatage oma osavõtust hiljemalt 3. jaanuariks.

Täpsemat programmi vaata Eetikaveebist

Konverents toimub inglise ja eesti keeles, sünkroontõlkega.

Korralduslikes küsimustes pöörduge:
Triin Käpp
triin.kapp [at] ut.ee
737 5426
TÜ eetikakeskus

Pildil on inimesed istumas laudade taga

Esmakordselt Eestis – 11 haigla ühine kliinilise eetika seminar

Navi lastelaager

Kas ikka tasub Ida-Virumaale õpetajaks minna?

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest