Konverents: Rahva tahe - seadustega kujundatav või väljendatav?

Reedel, 28. novembril 2014

Õiguskantsleri Kantselei saalis, Kohtu 8, Tallinn

Korraldajad: Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Õiguskantsleri Kantseleiga

Toetaja: Haridus- ja Teadusministeerium

Konverents kuulub Tartu Ülikooli eetikakeskuse konverentside sarja „Ühiseid väärtusi otsides ja hoides“. Lisainfo http://www.eetika.ee/et/vaartusarendus/konverentsid

Konverentsil otsitakse vastust järgmistele küsimustele:

  • Kas seadused peavad väljendama või kujundama rahva tahet?
  • Kas õigusruum sõltub väärtusruumist või vastupidi?
  • Kas seadused peavad lähtuma rahva enamuse tahtest või pidama silmas ka vähemuse kaitse vajadust?
  • Kas seadused peaks seadma eesmärgiks kujundada inimeste väärtushoiakuid ja käitumist?
  • Kuhu paigutub Eesti maailma väärtuskaardil?
  • Kuhu paigutub Eesti maailma õigusloome praktikates? Kas oleme eestvedajad või järele lohisejad?
  • Mis meie ühiskonna arenguid mõjutab ja kuhu peaksime püüdlema?

Konverentsi sissejuhatavad sõnavõtud: Eesti Vabariigi õiguskantsler Indrek Teder ja TÜ eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop

Ettekanded:

·         Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Hent Kalmo  „Väärtustest EV põhiseaduses"

·         Prof Anu Realo „Eesti koht maailma väärtuskaardil: Millisesse väärtusilma soovime kuuluda?“

·         Prof Lauri Mälksoo  „Eesti demokraatia ja õigusloome - kas läänelikel väärtustel on piirid?"

·         Prof Jaan Sootak  „Karistusõigus kui ultima ratio: kriminaliseerimine ja selle piirid“

·         Riigikogu liige Rait Maruste /esitab oma teesid kirjalikult/

Paneeldiskussioon: arutlevad justiitsministrid läbi aegade Andres Anvelt (minister alates märts 2014), Jüri Adams (minister aastail 1994-1995), Rein Lang (minister aastail 2005-2011) ja Märt Rask (minister aastail 1992 ja 1999-2003)

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi