Autor:
Kristi Henno

Konverentsil arutleti ausa teaduse üle

10. veebruaril toimus Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri teaduseetika-teemaline rahvusvaheline konverents „Aus teadus - mõtestades head teadustava“, kus tutvustati loodava Eesti hea teadustava tööversiooni. Konverents andis ülevaate nii sellest, milleks teadlased ja teadusega tegelevad institutsioonid head teadustava vajavad, kui ka sellest, mida saab Eesti hea teadustava dokumendist loota ja oodata.

„Teadustöö tegemise mängureeglid on muutunud järjest keerulisemaks,“ ütleb konverentsi peakorraldaja, eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop. Tema sõnul ootavad teadlased ülikoolidelt ja teadusasutustelt nõu ja tuge, et muutuvate nõudmistega kaasas käia. „Meie eesmärk oli pöörata tähelepanu ka sellele, et kogu vastutust ei saa panna ainult teadlastele. Organisatsioonil ja selle kultuuril on hea teadustava järgimise võimaldamisel ja toetamisel väga oluline roll,“ sõnas prof Margit Sutrop, kes luges konverentsi igati kordaläinuks.

Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimehe Andres Koppeli sõnul on selleks, et teaduse tegemisel karisid vältida, ka Eestis vaja hea teadustava üldist raamistikku. „Eesti hea teadustava dokument peaks saama teadusasutustele üldiseks suuniseks, mille toel on igal ülikoolil, instituudil ja ka Teadusagentuuril võimalik välja töötada oma täpsemad  tegevusjuhised, kuidas oma töö tegemisel hoiduda heade tavade vastu eksimistest ja mida väärkäitumise korral teha,“ lisas Koppel.

Konverentsi külastajatel oli võimalus osaleda ühes viiest töötoast. Töötubades lahendati teadlaste töös ette tulevaid väärtusdilemmasid ning arutleti loodava Eesti hea teadustava erinevate peatükkide üle. Töötubades osalenud andsid koostatud dokumendile ka tagasisidet ning soovitusi, kuidas Eesti hea teadustava tööversiooni edasi arendada ja parandada. Tagasisidet on võimalik veebruarikuu jooksul anda kõigil huvilistel: Eesti hea teadustava dokument on kommenteerimiseks ja parandusettepanekute tegemiseks kuni 1. märtsini avatud aadressil http://www.eetika.ee/et/eesti-hea-teadustava-tooversioon.

Konverentsil esinesid dr Isidoros Karatzas (Euroopa Komisjoni eetikarühm), prof Krista Varantola (Soome teaduseetika nõuandev kogu), dr Daniele Fanelli (Stanfordi ülikool, USA), prof Eric Breit (Oslo ja Akerhusi Ülikool, Norra), prof Margit Sutrop (Tartu Ülikooli eetikakeskus). Ettekannete järel arutleti prof Toivo Maimetsa juhitavas paneeldiskussioonis Eesti hea teadustava vajalikkuse üle avalik-õiguslike ülikoolide esindajad ja Eesti Teadusagentuuri ning Teaduste Akadeemia esindajad.

Konverentsi korraldas Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Eesti Teadusagentuuriga. Konverentsi toetavad Tartu Ülikooli arengufond ning Euroopa Komisjoni rahastatud Horizon 2020 projekt „Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research“ (PRINTEGER), mis keskendub muuhulgas ka organisatsiooni rollile teadaste eetilise käitumise tagamisel. Konverents toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames. Konverentsile eelnevat doktorikooli ühiskursust toetab Saksamaa Liitvabariigi Välisministeeriumi vahenditest Saksa Akadeemilise Vahetusteenistuse (DAAD) kaudu Balti-Saksa Kõrgkoolide Büroo (Baltisch-Deutsches Hochschulkontor).

PRINTEGERi projekti toetab Euroopa Liidu Horizon 2020 uurimis- ja innovatsiooniprogramm grandilepingu nr 665926 alusel.

          

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS