Koolijuhid arutlevad koolikultuuri ja koolijuhi rolli üle

Kolmapäeval, 9. märtsil toimus haridusseminar "Koolikultuur ja koolijuhi roll", kus esinesid Halliki Harro-Loit (TÜ), Martin Tiidelepp (Opti partnerid koolitaja) ja Gunnar Polma (Tallinna Reaalkool).

Seekordne seminar keskendus koolijuhi rollile väärtuskasvatuse seisukohalt. Arutletati selle üle, kuidas teadvustada väärtuskasvatuse olulisust ning millised on koolikultuuri ja väärtuskasvatuse kokkupuutepunktid. Eraldi vaadeldi, mida eeldab koolijuhtidelt väärtusarendusega tegelemine ja millist tuge nad kooli arengus ootaksid. Eesmärgiks oli luua visioon kooli terviklikust arengust, mis tähtsustab koolikultuuri ja väärtuskasvatuse võimalusi selles.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi