Liina Vaher

Haridusettevõtja ja juhtimisnõustaja

Minu missioon

Image
Liina Vaher

Usun, et kooli alusväärtusteks on koostöö ja avatus ning kõigi seotud osapoolte (õppija, õpetaja, vanem, juhtkond, tugistruktuurid) arvestamine just nende eksperditasandil on selle koostöö ja parema tulemuse võti.

Muudatuste vajadus koolis tuleneb kõigi osapoolte vajadusest. Õppijal peab olema hea õppida, õpetajal hea õpetada, vanemal turvaline oma last kooli saata. Vähendades nii organisatsioonistressi tervikuna kui ka iga üksiku inimese väärituse tunnet suures haridusmasinas, saame tervema õpi- ja töökeskkonna, kus inimesed tõesti saavad anda endast parima.

Usun õppivasse organisatsiooni, väärtuspõhisesse õppimisse ning sellesse, et iga algatus/muudatus on kättevõtmise asi, määravaks saab mitte proffessioon, vaid inimese enda tahe ja leidlikkus. Igal inimesel on vastutus iseenda ning kaaslaste heaolu eest, seda ei saa delegeerida poliitikule/riigile/asutuse juhile. Samas on enese ja mõttekaaslaste näol kasutada hindamatu ressurss. Koosmeeles peitub jõud, mis käivitab arengu. Õppima saab kõige paremini innustada ise õppides ning ka aeg-ajalt põrudes ja sellest veel rohkem õppides. Oskus toime tulla erinevate eluliste situatsioonidega ning probleemide lahendamisega peitub meie, täiskasvanute oskuslikkuses. Esmalt peame muidugi ise selle ära õppima.

Haridus
Olen lõpetanud Audentese Kõrgema Ärikooli rahvusvahelise ärijuhtimise erialal cum laude (2000) ning läbinud Tartu Ülikooli ettevõtluse- ja tehnoloogiajuhtimise magistriprogrammi (2005). Täiendkoolituse olen läbinud kvalitatiivsete uurimismeetodite (Lund University), organisatsioonikäitumise ning -diagnostika, avalikkussuhete, finantsjuhtimise, strateegilise juhtimise, meeskonna juhtimise, pärimuskultuuri ja väärtusarenduse vallas.

Töökogemus
Olen töötanud 11 aastat rahvusvahelises ettevõtluses, 10 aastat olnud omaenda tööandja - ettevõtlus- ja juhtimiskonsultant, juhtinud erinevaid avaliku ja erasektori projekte, asutanud ja arendanud mitmeid ettevõtteid ja organisatsioone. Haridusvaldkonnas tegutsen alates 2007. aastast kui mõttekaaslastega asutasime Tartu Erakooli ja huvikooli HuviTERA. 2009. aastal avasime eralasteaia Terake. Seega olen vägagi lähedalt kokku puutunud nii põhikooli, huvikooli kui lasteaia igapäevaelu, aga ka meeskonna juhtimise, strateegilise juhtimise ja töö planeerimise poolega. Enam kui 4 aastat arendanud AHHAA teaduskeskuses õppeprogramme ning korraldanud hulga uurimisoskuste arendamisele suunatud koolitusi. Koolidele toeks käivitasime 2013.a. AHHAA-õppe ehk õppepäevad teaduskeskuses, kus on osalenud enam kui 20 tuhat Eesti kooliõpilast. Meie maja väliseks õppimiseks lõime tegevuskaartide meetodi uurimis- ning rühmatööoskuste arendamiseks, jpm.
Terake lasteaia kogukonnaga oleme andnud välja kaks väärtuspõhist raamatut: Aidi Valliku “Ilmaveski terakesed” ning kogumiku “Õpetajaraamat”.
 

Meeskond
Nõustamisi ja koolitusi teeme koostöös meeskonnana Tulevikuhariduse PIRN nime all, kuhu kuuluvad veel psühholoog ja koolitaja Tiia Lister, eetika õppejõud ja vaimulik Argo Buinevitš ning haridusnõustaja Margus Saks. Erinevate teadmiste, oskuste ja kogemuste koosmõjus tekib sünergia, mis aitab sarnastele teemadele ja probleemidele erinevatest vaatenurkadest lähenedes kindlaid lahendusi leida.

Kontakt
e-post: liina.vaher001@gmail.com
mobiil: 50 24 503

Kriitilised sõbrad

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi