Miniõpik lapsevanematele

TÜ eetikakeskuse partner Sihtasutus Kiusamise Vastu on andnud välja miniõpiku lapsevanematele.

Õpikut saab lugeda veebivariandis ning endale soetada paberil, võttes ühendust KiVaga. 

Loe miniõpikut                      

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi