Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Õpilased testisid õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” terviseteemalisi juhtumeid

Aprillis testisid koolid ja klassid üle Eesti õpilaste väärtuste mängu „Väärtuste avastajad“  terviseteemalisi dilemmasid. Ühtlasi anti ka tagasisidet juhtumite täiendamiseks.

Õpilaste mäng “Väärtuste avastajad” saab sel aastal lisakäsiraamatu, mis aitab õpetajatel ja õpilastel mõtestada, kuidas lahendada elus ette tulevaid võimalikke tervisega seotud dilemmasid. Terviseteemalise lisakäsiraamatu koostamisel teeb eetikakeskusega koostööd Tervise Arengu Instituut. Uued juhtumid panevad lapsi arutlema nii füüsilise tervise kui ka meelemürkide üle.

„Uute mängujuhtumite väljatöötamiseks kaardistati esmalt terviseteemad, mida oleks vaja koolis lastega käsitleda,“ kirjeldab Tervise Arengu Instituudi laste ja noorte tervise vanemspetsialist Alice Haav. Järgnevalt kaasas TAI juhtumite kirjapanekusse koostööpartnereid koolide tervise-edenduse koordinaatorite hulgast ja ka teisi tervisevaldkonna spetsialiste.

„Positiivse tervisekäitumise alustalaks on inimeste väärtused ja hoiakud,“ selgitas Haav, miks üldse terviseteemalisi dilemmasid koostama asuti. „Mäng „Väärtuste avastajad“ on hea võimalus koolis lastega koos mõelda ja arutleda ning nõnda ka laste tervisekäitumist mõjutada.“

Enne, kui juhtumid raamatuna välja anda, tuli uurida, kas kirjeldatud situatsioonid noori ka päriselt kõnetavad. Tagasisidet koguti 4.-12. klassi õpilastelt. Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Õnne Allaje, kes samuti koolides õpilastega koos juhtumeid lahendas, arvas, et siiani on noored andnud väga head tagasisidet ning aidanud juhtumeid oluliselt täiendada. „Mängusituatsioonide lahendamine koos õpilastega oli ka mulle väga põnev: õppisin, mismoodi noored mõtlevad ja millised on nende kogemused,“ lisas Allaje.

Õpilaste mängu “Väärtuste avastajad” terviseteemalise lisakäsiraamatu dilemmade testimises osalesid Lustivere Kool, Tartu Raatuse Kool, Sillaotsa Kool, Tallinna Kunstigümnaasium, Meremäe kool, Pärnu Rääma Põhikool, Tallinna Humanitaargümnaasium, Lähte Ühisgümnaasium, Leie Põhikool, J. V. Veski nimeline Maarja Põhikool.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi