Põhjamaade ja Eesti eksperdid osalevad Tallinnas teaduseetika teemalises töötoas

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja TÜ arvutiteaduste instituudi professor Dietmar Pfahl korraldavad 10. mail Tallinnas rahvusvahelise töötoa, mis käsitleb autonoomsete süsteemide, bioinformaatika ning targa otsustustoe eetikaküsimusi.

Töötuba on osa H2020 projektist PRO-RES, mille rõhuasetus on mittemeditsiinilistel teadussuundadel. Töötoas uuritaksegi, missugune on nendes teadusvaldkondades (nt arvuti- või, tehnikateadused) uurijate, teadusasutuste ning uurimistööd rahastavate organisatsioonide roll eetilise teadustöö edendamisel.

Huvipooled arutlevad autonoomsete süsteemide, bioinformaatika ning targa otsustustoe eetikaküsimuste üle. „Aruteludes selgitame välja, millised normid nendes valdkondades töötavad ning mida annab parandada, et tehtav teadustöö ning teadustöö tulemuste esitamine oleks eetiline,“ selgitab Kristi Lõuk, TÜ eetikakeskuse projektijuht. Samuti uuritakse, missugused on konkreetse kogukonna probleemid, mis on seotud tõenduspõhise poliitika kujundamisega: nt privaatsuse küsimused, huvide konflikt, eetikakomitee kooskõlastuse saamine jms.

Oma ideede ja kogemuste jagamiseks on töötuppa kutsutud mitmed eksperdid Põhjamaadest ja Eestist: osalevad Jyväskylä Ülikooli, TalTech’i, Chalmersi Ülikooli, Eesti Geenivaramu, Bergeni Ülikooli, Archimedese, Lundi Ülikooli, Blekinge Tehnoloogiainstituudi, Tartu Ülikooli, Taani Tehnikaülikooli ja PRO-RESi projekti esindajad. Kõik kutsutud on teaduskogukonnas tunnustatud eestkõnelejad, suunajad ja spetsialistid.

Euroopa Teadusfondi juhitava PRO-RESi eesmärk on koos oluliste huvipooltega luua samavõrra üldkehtivaid, valdkonnaüleseid ja laialdaselt tunnustatud teadustöö põhimõtteid nagu on praegu sätestatud meditsiini valdkonna uuringute jaoks näiteks Oviedo konventsioonis või Helsingi deklaratsioonis. Praeguseks on projekti raames kokku kogutud olemasolevad koodeksid, juhised ja põhimõtted. Nüüd keskendutakse huvigruppidega nõu pidamisele, et leida ühisosa, mille abil luua üks laia ulatuse ja suure mõjujõuga eetiline raamistik kõikidele valdkondadele, mis on mittemeditsiinilised.

10. mail toimuv töötuba on üks kaheksast, mis projektis toimub. Töötubades aset leidev arutelu on sisendiks PRO-RESi lõpuks loodavale eetilisele raamistikule. Töötubade tulemused tehakse kättesaadavaks projekti veebilehel, kus pakutakse võimalust kestvaks dialoogiks neil teemadel.

Projekti täispealkiri on „Hea teaduse edendamine uurimistöö tulemuste kasutamisel tõenduspõhises otsuste langetamises: fookuses mittemeditsiinilised uuringud“. Lisaks Tartu Ülikoolile osalevad projektis Suurbritannia, Itaalia, Iirimaa, Prantsusmaa, Belgia, Kreeka, Horvaatia ja Saksamaa teadus- ja arendusasutused. PRO-RESi projekti toetab Euroopa Liidu Horisont 2020 uurimis- ja innovatsiooniprogramm grandilepingu nr 788352 alusel.

Vaata ka: Eesti hea teadustava edulugu tutvustatakse uues Euroopa Teadusfondi juhitavas projektis „PRO-RES“

 

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS