Autor:
Pixabay

Religioon ja moraal

Igal religioonil on oma käitumisnormide kompleks, mille järgimine on enam või vähem kohustuslik. Ka praeguste ilmalike ühiskondade moraal on välja kasvanud religioosselt pinnaselt. Seega on kõikides kultuurides moraalinormid kas otseselt või kaudselt sõltuvad religioossetest uskumustest.

Esimesel puhul religioon dikteerib, millised käitumisviisid on head ning seega lubatud, ja millised halvad ning keelatud, olles seega moraali ainsaks allikaks. Samuti võib religioon ette kirjutada kohustused, millest hoidumine võib olla isegi karistatav.

Samas võib religioon moraalinormide tekkimist ja arengut pigem kaudselt mõjutada, olles pelgalt raamistikuks ning üldiseks tagapõhjaks, mis tuleneb vastava kultuuriruumi traditsioonist. Lisaks eelnevale võib religioon inimest teadvustamatult motiveerida kõlbelisema elu elamiseks.

Peamised küsimused religiooni ja moraali vahekorras puudutavad selle suhte iseloomu: kumb vastavas kultuuris teist tingib; kumb nende vahekorras domineerib; kuidas üks on teisest sõltuv; kas ja kuidas üks saab mõjuda teisele kahjulikult jms.

Lisaks

Euthyphroni dilemma

Platoni dialoogis „Euthyphron“ leiab aset järgmine vestlus:

SOKRATES: ...Kuid kas me ei parandaks nüüd oma määratluses seda, et see, mida kõik jumalad vihkavad, on riivatu, see aga, mida armastavad, vaga, see aga, mida ühed armastavad, teised aga vihkavad, pole ei see ega teine? Kas ei tuleks meil nüüd sinu arvates piiritleda vaga ja riivatut sedamoodi?

EUTHYPHRON: Mis seda takistaks, Sokrates?

SOKRATES: Minu poolt mitte midagi, Euthyphron, kuid sina uuri omalt poolt, kas seda eeldades saad sa mulle õpetada kõige hõlpsamalt seda, mida lubasid.

EUTHYPHRON: Siiski ütleksin minagi, et see on püha, mida kõik jumalad armastavad, ning vastupidi, see, mida kõik jumalad vihkavad, on riivatu.

SOKRATES: Kas ei peaks me siis taas mõtisklema selle üle, Euthyphron, kas on õige seda öelda või jätame ta sinnapaika ja võtame ta ise nii vastu ning ka teised teevad nii, kui vaid keegi ütleks, et midagi on niimoodi, nõustutaks, et on? Või peab uurima, mida rääkija räägib?

EUTHYPHRON: Peab uurima: kuid mina arvan siiski, et olen nüüd õigesti öelnud.

SOKRATES: Peagi, mu kallis, saame paremini teada. Mõtle sellise asja üle: kas vaga armastatakse jumalate poolt sellepärast, et ta on vaga, või on ta vaga sellepärast, et teda armastatakse?

EUTHYPHRON: Ma ei mõista, mida sa räägid, Sokrates.

(Platon. Euthyphron.  Teosed I. Tartu: Ilmamaa, 2003, lk 401402)

  • Mil määral on religioon ja eetika omavahel seotud?
  • Kas kõlbeliselt hea on midagi sellist, mis on jumalast sõltumatu või jumala tahe ning käsk muudavad selle miski kõlbeliselt heaks?
  • Kas asjad võivad olla pühad ka religioosseid jõude kaasamata?


Vaata veel näitejuhtumeid:

28.06.2010 Urmas Neeme. Usk mõjutab Eesti inimeste eetilisi valikuid (Postimees)

30.10.2009 Jaan Kivistik. Bioeetika ja religioon. (EPL)

RAAMATUD

Kajak, A. Religioon ja moraal. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961.

Paul, T. Kirik keset küla. Tartu: Ilmamaa, 2003.

Salumaa, E. Evangeelse eetika alused. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut, 2003.

Tenzin Gyatso, 14. dalai-laama. Iidne tarkus, moodne maailm: uue aastatuhande eetika. Tartu: Elmatar, 2001

Ateism, religioon, kõlblus: tõlge vene keelest. Tallinn: Eesti Raamat, 1976

ARTIKLID

Paul, T. Religioon, eetika ja kasvatus. Kirik keset küla. Tartu: Ilmamaa, 2003, lk

Remmel, M. Kõlbelistest ja usulistest otsingutest postmoderniseeruvas Eestis. Usuteaduslik Ajakiri, 2002, nr 1, lk 111-137.

Ritsbek, H. Usk ja eetika: võrdlusjooni möödunust ja tänapäevast. Rahvusvaheline konverents Ühiskond, kirik ja religioonisotsioloogilised uuringud: konverentsi materjale. Tartu: Eesti Kirikute Nõukogu, 2001, lk 45-49.

 

Ülaltoodud kirjanduse laenutamiseks palun teha otsing raamatukogude andmebaasi ESTER

 

VÕÕRKEELNE KIRJANDUS

Bilimoria, P.; Prabhu, J.; Sharma, R. Indian Ethics. Classical Traditions and Contemporary Challenges: Volume I. Aldershot, Burlington: Ashgate, 2007.

Broom, D. M. The Evolution of Morality and Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Dacey, A. The secular conscience: why belief belongs in public life. Amherst: Prometheus, 2008.

Diener, P. Religion and Morality: An Introduction. Louisville: Westminster John Knox Press,1997.

Dole, A.; Chignell, A. (eds). God and the Ethics of Belief: New Essays in Philosophy of Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

Fasching, D. J.; DeChant, D. Comparative religious ethics: a narrative approach. Malden (etc.): Blackwell, 2003.

Finnis, J. Moral Absolutes. Tradition, Revision, and Truth. Washington: Catholic University of America Press, 1991.

Fox, J. J. Religion and Morality: Their Nature and Mutual Relations.  John T. Zubal, 1983.

Gearon, L. (ed). Human Rights & Religion: A Reader. Sussex Academic Press, 2002.

Grabner-Haider, A. Ethos der Weltkulturen: Religion und Ethik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

Hare, J. E. God and Morality: A Philosophical History. Oxford, Malden: Blackwell Publishing Limited, 2006.

Hastings, J. (ed). Encyclopædia of religion and ethics. Volume 1-12. Edinburgh: Clark; New York: Scribners, 1980-1981.

Laubach, T. (Hg). Angewandte Ethik und Religion. Stuttgart: UTB, 2003.

MacIntyre, A.; Ricoeur, P. The Religious Significance of Atheism. New York: Columbia University Press, 1969.

Markham, I. Do Morals Matter?: A Guide to Contemporary Religious Ethics. Malden, Oxford: Blackwell Publishing, 2006.

Mayled, J.; Oliphant, J. (eds). Religious Ethics for AS and A2. New York, London: Routledge, 2007.

Meilaender, G.; Werpehowski, W. Oxford Handbook of Theological Ethics. Oxford University Press, 2007.

Mollgaard, E. An Introduction to Daoist Thought: Action, Language, and Ethics in Zhuangzi. London, New York: Routledge, 2007.

Morgan, P.; Lawton, C. (eds). Ethical Issues in Six Religious Traditions. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007.

Outka, G.; Reeder, J. P. (eds). Religion and morality: a collection of essays. New York: Anchor Press, 1973.

Pickel, G.; Krüggeler, M. (Hrsg). Religion und Moral: Entkoppelt oder Verknüpft?  VS Verlag, 2001.

Reynolds, T. Ethical Issues: Western Philosophical and Religious Perspectives. Wadsworth Publishing, 2006.

Runzo, J. (ed). Ethics in the World Religions. Oxford: Oneworld Publications, 2001.

Sagi, A.; Statman, D. Religion and morality.Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1995.

Schweiker, W. (ed). The Blackwell companion to religious ethics. Malden [etc.]: Blackwell Publishing, 2005.

Smith, D. W.; Burr, E. G. Understanding World Religions: A Road Map for Justice and Peace. Lanham: Rowman & Littlefield, 2007.

Stenmark, M. Scientism: Science, Ethics and Religion. Aldershot: Ashgate, 2001.

Sullivan, W.; Kymlicka, W. The Globalization of Ethics: Religious and Secular Perspectives. Cambridge (etc.): Cambridge University Press, 2007.

Wainwright, W. J. Religion and Morality. Ashgate Publishing, 2005.

Михеева, И. Н. Этос религиозного опыта. Москва: Российская академия наук, Институт философии,1998.

Päisefoto: NoName_13, pixabay.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi