Autor:
Freeimages.com pildipank

SA Archimedes ühines hea teadustava kokkuleppega 

Archimedese juhatuse liige Hanno Tomberg allkirjastas 21. veebruaril 2019 sihtasutuse nimel hea teadustava kokkuleppe.

Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitas asutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös 2017. aastal valminud „Hea teadustava“ tekstis. SA Archimedes soovis teaduse rahastajana samuti kokkuleppega ühineda.

Üle-eelmise aasta lõpus, 2017. aasta novembris toimunud teadusseminaril nõustusid  head teadustava järgima 21 teadus- ja arendusasutust, lisaks allkirjastasid dokumendi Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja Teadusministeerium. Kokkuleppe on allkirjastanud BioCC OÜ, Cybernetica AS, Eesti Biokeskus, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Estonian Business School, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, Tartu Ülikool, sh Tartu Observatoorium, Tervise Arengu Instituut, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskus, Eesti Teadusagentuur, Haridus- ja Teadusministeerium.

Ettepanek hea teadustava kokkuleppe allkirjastamiseks esitati kõigile 22 Eesti positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutusele. Kõikide allakirjutanute nimed on avaldatud koos hea teadustava dokumendi ja hea teadustava kokkuleppega Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS