Autor:
Andero Kalju

Täiendusõppijatele on avatud kaks uut eetikakursust

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub kevadsemestril osalema kahel põneval kursusel, mis on kasulikud spetsialistidele ja juhtidele, kes oma asutuses eetika-teemadega tegelevad.

Kursusel „Eetika organisatsioonis“ (FLFI.02.181, 6 EAP) tulevad jutuks head tavad, väärtused ja väärtusarendus, aga näiteks ka konfliktide lahendamine ja nõustamine. Osalejad õpivad tundma seda, kuidas eetika organisatsioonis avaldub, uurivad võrdlevalt erinevaid lahendusi, arutavad laiemalt juhi rolli ja tema valikute mõju organisatsioonieetika protsessidele.

„Praktiline eetika igapäevatöös“ (FLFI.02.182, 6 EAP) tutvustab osalejatele eetika uurimis- ja praktilisi meetodeid ning konkreetseid näiteid. Sellel kursusel on õppuritel väga aktiivne roll, kuna tuleb kaitsta praktiline töö/portfoolio, mille teema on osaleja valik – näiteks, mõne eetilise probleemi lahendamine või analüüs, hea teaduse rakendamisjuhendi väljatöötamine oma (õppe)asutuse jaoks, temaatilise õppematerjali/õppekava koostamine vms.

Kursuste õppejõud ning praktiliste tööde juhendajad on kogenud spetsialistid (magistri-või doktorikraadiga ning töökogemusega valdkonnas) TÜ filosoofia osakonnast, TÜ eetikakeskusest ning Tartu Ülikoolist.

Kursustele registreerumine on avatud kuni 5. veebruarini. Osalemiseks tuleb kirjutada Ruth Jürjole (ruth.jurjo@ut.ee) ning seejärel täita täiendõppijaks tulemise sooviavaldus. Ühe kursuse maksumus on 300 EUR ning osalema pääsemise eelduseks on vähemalt bakalaureusekraad.

Õppeainetel on kevadsemestril kokku viis kontaktõppe vormis kohtumist ning soovitame neid läbida koos. Esimene õppepäev on 10. veebruaril. Kursused kuuluvad mikrokraadiprogrammi „Akadeemiline ja teaduseetika: teooriast praktikasse“.

Tasemeõppe kursustel osalemise kohta leiab infot Tartu Ülikooli kodulehelt.

Õppeainete info ÕISis

Täpsema teabe kursuste sisu ja toimumisaegade kohta leiab õppeaine nimele klõpsates.

Edasi
Kursuse visuaal

Eetiline tundlikkus aitab hoida õiget kurssi

inimene valmistab savinõud

Varasemad koolitused lasteaiale

väärtuste mäng sinise täringuga

Väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber – kuidas kujundada väärtushoiakuid? Lasteaiale