Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad Teid osalema teadustöö alaste eetiliste juhtumite kogumises

Hea teadlane! Hea doktorant!

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Eesti Teadusagentuur kutsuvad Teid osalema teadustöö alaste eetiliste juhtumite kogumises. Soovime saada lugusid teadustöö igapäevasest praktikast, mis sisaldavad potentsiaalseid väärtuskonflikte või dilemmasid, pakkudes erinevaid valikuvõimalusi. Oled oodatud andma oma panuse! Juhtumite saatmise tähtaeg on 18. mai 2014. Kõikide vahel, kes meile situatsioonide kirjeldusi saadavad, loosime välja ühe peaauhinna, milleks on e-luger ning mitmeid lisaauhindu (raamatud, mälupulgad), iga saadetud situatsioon lisab ühe hääle loosirattasse. Auhinnad loositakse välja Tallinnas 6. juunil 2014 toimuval teaduseetika avatud seminaril “Lubatud ja lubamatu teaduses”.

Ootame kirjeldusi situatsioonidest

- mis puudutavad teadustulemuste publitseerimist ja autorlust, loomingu omandisuhet, ressursside jagamist, teadustulemuste usaldusväärsust, huvikonflikte (nt retsenseerimisel või teadusgrantide jaotamisel), erinevate osapoolte (nt juhendaja-juhendatava, kolleeg-kolleegi, teadlane-rahastaja), teadlase erinevate rollide vahel ettetulevaid konflikte jpm.

- mis ei ole juriidiliselt reguleeritud, vaid tegemist on eetilise dilemmaga (erinevate väärtuste konfliktiga, nt ausus versus lojaalsus, autonoomia versus solidaarsus, vabadus versus vastutus).

Juhtumite alusel koostab TÜ eetikakeskuse töögrupp dialoogivahendi, nn teadlaste väärtusmängu mida saaks kasutada teaduseetika küsimuste üle arutlemisel õppetöös ja seminarides ning konverentsidel. Juhtumeid kasutatakse anonüümselt.

Eetikakeskusel on hea kogemus väärtusdilemmade kasutamisel eetiliste küsimuste üle arutlemisel õpetajate, kaitseväelaste, arstide, poliitikute, ametnike, raamatukogutöötajate kui ka muuseumitöötajatega.

Vaata ka videot, kus mitmed teadlased mängivad õpetajatele suunatud väärtusmängu

http://www.uttv.ee/naita?id=8319

Palun saata oma situatsioonide kirjeldused TÜ eetikakeskuse projektijuhile Triin Käpale triin.kapp [ät] ut.ee hiljemalt 18. maiks 2014.

Samal aadressil on võimalik küsida ka lisainformatsiooni.

Näide huvide konfliktist teaduseetika valdkonnas:

Professor Kasel on Tartu Ülikooli kirjastus palunud retsenseerida ühte raamatut. Raamat on arengupsühholoogia õpik, mille on kirjutanud tema oma kunagine tudeng. Prof. Kasel endal on hetkel käsil sissejuhatava õpiku kirjutamine arengupsühholoogiasse. Autor on valinud väga sarnase lähenemise, mis ei ole üllatav, kuna raamatu autor on ju tema käe all õppinud. Kui see õpik ilmub ja leiab palju lugejaid, on vähe tõenäoline, et prof. Kase õpikule leidub kirjastaja ja lugejaid. Kuidas peaks prof. Kask antud olukorras toimima?

Näide, mille koostasime arutlemaks Tartu Ülikooli väärtuste üle:

Teaduskonnas toimub uue dotsendi valimine ning lõppvalikusse jäävad kaks kandidaati. Esimesel neist on ilmunud mitu kaalukat rahvusvahelist publikatsiooni, ta on kutsutud kõnelema mitmele välismaisele konverentsile, kuid ta on varasemalt õppejõuna saanud tudengitelt väga negatiivset tagasisidet. Tudengite hinnangul ei huvitu õppejõud tudengite muredest ega küsimustest, ei ole abivalmis, on oma nõudmistes liiga jäik ning ei anna tudengitele tagasisidet.

Teine kandidaat on saanud tudengitelt vaid väga head tagasisidet. Teda kiidetakse eriti tudengite õppima motiveerimise ja paindlikkuse eest. Samas on teisel kandidaadil ilmunud vähe publikatsioone ning need vähesedki on kohalikud populaarteaduslikud kirjutised.

Ülejäänud hindamiskomisjoni liikmed on jagunenud võrdselt kahe kandidaadi vahel ning otsustav valik langeb viimasele eksperdile. Kuidas käituksid tema asemel?

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS