Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub lasteaedu taotlema hea lasteaia märgist

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab avatuks 2019. aasta tunnustusprogrammi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“. Tunnustusprogrammi eesmärgiks on toetada lasteaedade tööd väärtusarenduse vallas ning olla abiks iga lasteaia isikupära ja arenguvõimaluste leidmisel.

Tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2018“ pälvinud Võsukese lasteaia direktriss Margery Lilienthal sõnas, et tunnustusprogrammis osalemine on kasulik kõigile: nii lasteaia töötajad, lapsevanemad kui kogukond saavad põhjaliku analüüsi, miks lasteaias midagi tehakse. „Head eneseanalüüsi saab kirjutada vaid siis, kui see on kogu lastaiapere meeskonnatöö, mitte juhi visioon,“ sõnas Lilienthal. „Analüüsi kirjutades leiad õpikohti, kuid võid avastada ka uusi köitvaid ideid ja tegevusi," julgustas ta tunnustusprogrammis osalema.

Varasemalt oli tunnustusprogramm tuntud hea lasteaia konkursina. „Loobusime konkursi nimest, kuna see oli juba mõnda aega ajale jalgu jäänud ega väljendanud analüüsiprotsessi sisulist poolt,“ selgitas Nele Punnar, Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuht. Tunnustusprogrammis osalevad lasteaiad ei ole omavahel konkurendid, vaid teineteisele abi pakkuv võrgustik; sõna „konkurss“ võis aga varasemalt mõne lasteaia jaoks pigem peletav olla.

Nele Punnar rõhutas, et tänavu on koolide ja lasteaedade analüüsiprotsessid ka ajaliselt eraldi korraldatud. „On oluline, et koolid ja lasteaiad saaksid võrdselt tähelepanu ja toetust,“ sõnas Punnar. Esmakordselt viib eetikakeskus läbi lasteaedadele suunatud väärtuskasvatuse konverentsi, mis leiab aset septembris.

Lasteaedadele on tunnustusprogrammis osalemisel abiks Tartu Ülikooli eetikakeskuse kriitilised sõbrad ning hea kooli ja hea lasteaia projektijuhid. Nii varem tunnustusprogrammis osalenud lasteaedadele kui ka uutele tulijatele on koostatud põhjalikud osalemisjuhised. „Erilist tähelepanu pöörame analüüsi kirjutamisele: tänavu märtsis ja aprillis toimub eneseanalüüsi kirjutamise toetamiseks kaks koolitust, mis keskenduvad väärtuskasvatuste parimatele praktikatele ning tõenduspõhise analüüsi koostamisele,“ lisas Punnar.

Tunnustusprogrammi tööde esitamise esimene tähtaeg on 29. märts 2019. Esimesse vooru esitatud töö võib olla ka lihtsalt analüüsi kava, millele eetikakeskus esialgse tagasiside ja nõu saadab. Lasteaedade lõplikke eneseanalüüse ootame 9. septembriks 2019.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud lasteaedade väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Varasemalt konkursina tuntud eneseanalüüsiprotsess on saanud uue nime, kuid aitab lasteaiaperedel jätkuvalt toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused. Programmis on aastatel 2009–2018 osalenud 80 kooli ja 89 lasteaeda üle Eesti. Kõrgeim tunnustus, väärtuskasvatuse kooli või lasteaia tiitel, on välja antud 14 koolile ja 13 lasteaiale.

Iga osalev lasteaed on protsessis toetatud ja tunnustatud. Väljaantavate tiitlitega saab tutvuda eetikaveebis.

Täpsema info eneseanalüüside kirjutamise kohta leiate tunnustusprogrammi lehelt.

Lisainfo:
Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel: +372 538 48320, nele.punnar [ät] ut.ee

Tunnustusprogramm toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi