Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Tartu Ülikoolis tutvustatakse interaktiivset pagulusteemalist õppemängu

Täna tutvustavad Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Eesti Pagulasabi äsja valminud interaktiivset ja tõsielul põhinevat õppemängu, mis aitab haridustöötajatel arutleda noortega pagulusteemadel.

„Noortele suunatud mängu „Väärtuste avastajad” ja sellele äsja valminud rände- ja pagulusteemalist laiendust saab kasutada väärtusi puudutavate arutelude läbiviimiseks. Mäng aitab noortel eluliste probleemolukordade lahendamise teel oma arvamust kujundada, sõnastada ja põhjendada – selles puuduvad õiged ja valed vastused. Nii võimaldab mängimine igal noorel selgusele jõuda enesele olulistes väärtustes,” tutvustab valminud laiendust ning noorte mängu Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Mari-Liis Nummert.  

„Noortele tuleb luua võimalus kriitiliseks mõtlemiseks ning oma isiklike seisukohtade kujundamiseks ja kaitsmiseks. Haridustöötaja roll seejuures on anda ülevaade faktidest, viidata erinevatele vaatenurkadele, aidata teadvustada nende kujunemisteid ning suunata noori iseseisvalt mõtlema ja teistega dialoogi astuma,” lisab projekti “Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” projektijuht Ingi Mihkelsoo Eesti Pagulasabist. „Soovime pakkuda haridustöötajatele üle Eesti võimalust suurendada oma valmisolekut käsitleda noortega rände- ja pagulustemaatikat faktipõhiselt ja ilma liigsete emotsioonideta,” tutvustab Mihkelsoo projekti eesmärki.

Täna toimub Tartu Ülikooli peahoones koolitus, mille käigus saavad õpetajad ja noorsootöötajad ülevaate väärtuskasvatusest, turvalise ja kiusamisvaba koolikeskkonna loomise alustõdedest ning rände- ja pagulusvaldkonnast. Koolituse käigus tutvustatakse ja õpitakse kasutama rände- ja pagulusteemalist õppemängu. Järgmised samasisulised koolitused on planeeritud sügiseks.

Rände- ja pagulusteemalise metoodilise vahendi näol on tegemist lisasituatsioonidega Tartu Ülikooli eetikakeskuse 2012. aastal valminud mängule „Väärtuste avastajad”. Mäng põhineb väärtuskonflikte põhjustavatele situatsioonidele lahenduse leidmisel. Laienduses kasutatakse tõestisündinud juhtumeid, mis koguti kokku eraisikute ja pagulastega tegelevate organisatsioonide toel.

Õppemängu rände- ja pagulustemaatiline laiendus valmis Eesti Pagulasabi, Tartu Ülikooli eetikakeskuse, Kiusamisvaba Haridustee Liikumise ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt projekti „Eesti koolide ettevalmistamine pagulustemaatika käsitlemiseks ja pagulaslaste haridustee toetamiseks” raames, mida toetab Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis.

Ajakirjanikel palume osavõtu- ning intervjuusoovist teavitada aadressil liis [ät] pagulasabi.ee või 518 6600. Koolitust saab külastada vahemikus 11.30–15.00 TÜ peahoones (Ülikooli 18, auditoorium 140).

Foto õppemängust vabalt ja tasuta ajakirjanduslikuks kasutamiseks leiab https://goo.gl/Hm5RPe​. Palume foto allikana märkida Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Lisainfo projekti, koolituste ja pagulusteemalise hariduse kohta:
Ingi Mihkelsoo
projektijuht
Eesti Pagulasabi
tel: 525 8702
e-post: ingi [ät] pagulasabi.ee

Lisainfo noortele suunatud mängu „Väärtuste avastajad” metoodika kohta:
Mari-Liis Nummert

projektijuht
Tartu Ülikooli eetikakeskus
tel: 5192 2019
e-post: mari-liis.nummert [ät] ut.ee
 

Kant 300. sünniaastapäeva kujundus koos joonistusega Kantist

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäev Tartu Ülikoolis

Eetikakeskus Ukraina raadas

20.–21. oktoobril on Tartu Ülikooli eetikakeskuse esindajad prof Margit Sutrop ja referent Marten Juurik külas Ukraina parlamendis, kus aitame läbi viia väärtuste teemalist mängu parlamendiliikmetele.
Inimesed istuvad laval.

Margit Sutrop: teadlase vabadusega kaasneb ka vastutus