Teaduseetika töökohtumine Oslos

Augustis osalesid professor Margit Sutrop ja Heidy Meriste H2020 PRINTEGER projekti töökohtumisel Oslos, Norras.

25.-26. augustil toimunud kohtumisel andis TÜ eetikakeskus ülevaate valminud tööst ning tutvustasid tervikliku/ausa teaduse (research integrity) normatiivset analüüsi. Analüüs vaatles, mis on research integrity, kuidas see seostub väärkäitumisega teaduses ning millistel filosoofilistel alustel terviklik/aus teadus (research integrity) põhineb.

Projekti PRINTEGER eesmärk on algatada teaduse (enese)refleksiooni. Seetõttu on fookuses järgnevatele küsimustele vastuste leidmine: Kuidas algatada alt üles muutuste protsessi tuginedes teadlaste kogemustele, eesmärgiga, et teadlased saaksid suurema kontrolli teaduse kulgemise ja kvaliteedi üle? Kuidas valmistada ette tulevasi teadlasi (tegevad nii ülikoolides kui väljaspool) tulevasteks väljakutseteks? Kuidas algatada eneserefleksiooni protsessi teaduse rahastajate ja haldajate hulgas, nii et usaldusväärsus (ingl integrity) oleks taas kord osa teaduse kvaliteedist?

Loe projekti kohta lähemalt: PRINTEGER

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS