Teadusteemaline kohtumine Groningenis

Mai alguses osalesid professor Margit Sutrop, Eva-Kaia Vabamäe ja Kristi Lõuk H2020 projekti ACCOMPLISSH* töökohtumisel Groningenis, Hollandis.

Image
Sõnad "art" ja "science"

8.-10. mail toimunud kohtumisel tutvustati projekti nõuandva koja liikmeid ning projekti partnerid andsid ülevaate oma senisest tegevusest. Tartu Ülikooli eetikakeskuse töörühm pidas koos Göttingeni ülikooli esindajatega ettekande projekti seitsmendast, evalveerimisele keskenduvast tööpaketist. Ettekandes keskenduti ennekõike projekti partnerite hulgas läbiviidud küsitluse tulemuste analüüsimisele. Samuti toodi partnerite jaoks selgelt välja eetilised aspektid, mida osapooltel tuleks projekti ellu viimisel silmas pidada.

Projekti ACCOMPLISSH eesmärk on suurendada sotsiaal- ja humanitaarteaduste mõju ühiskonnas, tehes kindlaks nelja osapoole (teadusasutused, ettevõtted, valitsusasutused ja kodanikuühiskond) koostöös esinevad takistused ja leides võimalusi ning strateegiaid, mille abil ühist loometegevust edendada. Koostööd teevad 14 ülikooli 12 riigist. Projekt toob kokku nii akadeemilised töötajad (sotsiaal- ja humanitaarteadlased kui ka teadustegevuse administraatorid) kui ka valitsuse, erasektori ja kodanikuühiskonna esindajad.

*Accelerate co-creation by setting up a multi-actor platform for impact from Social Sciences and Humanities

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS