TÜ eetikakeskus tunnustas väärtusi kandvaid ja hoidvaid muuseume

„Muuseumid mängivad tähtsat rolli meie kultuuripärandi ja rahvuslike väärtuste hoidmisel ning arendamisel. Läbi ajaloo mõtestamise tänapäeva kontekstis edastatakse laiemale avalikkusele sõnumit väärtustest, mida kanname ja oluliseks peame,“ sõnas TÜ eetikakeskuse projektijuht Triin Käpp, lisades, „Igapäevatöö kultuuripärandi kandjatena annab muuseumidele seega vastutusrikka rolli väärtuste eestkõnelejatena ja just selle eest me tahamegi neid tunnustada.“

Tänavuse „Väärtusarenduse muuseumi“ tiitli pälvis Põlva talurahvamuuseum, mis keskendus oma konkursitööl olulistele väärtustele muuseumi igapäevatöös. „Nende tugevuseks oli ka väärtuskonfliktide väljatoomine ning püüd neid lahendada,“ rääkis Käpp.

Tiitli jagamiseks korraldas TÜ eetikakeskus muuseumide konkursi „Muuseumi külastajaruum kui väärtuste kandja" raames, mille eesmärk on suunata muuseume mõtestama oma rolli väärtuste kandja ja arendajana. Konkursile oodati ülevaateid muuseumide külastajaruumist, mis püüavad märgata muuseumi külastajaruumis ilmnevaid väärtusi; võrrelda, kuivõrd on muuseumi tegevuse aluseks olevad väärtused kooskõlas külastajaruumis avalduvate väärtustega; teadvustada muuseumi külastajaruumis ette tulevaid eetilisi dilemmasid ja/või väärtuskonflikte ning osutada nende lahendamise võimalustele ning märgata ja analüüsida arendusvõimalusi ehk kohti, millele tahetakse väärtusarenduses edaspidi suuremat tähelepanu pöörata.

Rändtiitlit „Väärtusarenduse muuseum“ anti esmakordselt välja 2012. aastal ning selle pälvis Tallinna linnamuuseumi filiaal Miia-Milla-Manda muuseum väga põhjaliku ja tulevikku vaatava väärtusanalüüsi ning organisatsioonikultuuri analüüsi eest.

Konkurss toimub haridus- ja teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus: 2009-2013" raames.

Lisainfo: Triin Käpp, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel: (+372) 5690 9272, e-post: triin.kapp@ut.ee.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi