UUS! Ingliskeelne magistriõppekava filosoofias

16. aprillini 2014 on avatud vastuvõtt uuele ingliskeelsele magistriõppekavale filosoofias.  

Vastuvõtu eeltingimuseks on bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon mistahes erialal ja inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. Kandideerima on oodatud ka need üliõpilased, kes kaitsevad bakalaureusetöö 2013/2014 õppeaasta lõpus. Eeldusaineid ei ole õppekaval kehtestatud.

Õppekaval on 10 sihtstipendiumit, mille määramine vabastab üliõpilase õppetasu maksmisest samadel tingimustel nagu eestikeelses tasuta õppes.

Filosoofia osakond tagab ka lisastipendiumid (200 eurot kuus) viiele parimale magistrantuuri astujale. 

Uue magistriprogrammi eripäraks ei ole üksnes võimalus õppida tasuta inglise keeles, vaid ka magistrantide kaasamine teadusprojektidesse, mis võimaldab omandada olulisi akadeemilisi oskusi (kriitiline analüüs, akadeemiline kirjutamine, ettekannete pidamine jne) rahvusvahelises uurimiskeskkonnas. Eriti ootame kandideerima üliõpilasi, kelle huvid seostuvad filosoofia osakonna institutsionaalse uurimistoetuse teemaga „Lahkarvamused”.

Magistriõppekava on paindlik ja selle interdistsiplinaarne suunitlus võimaldab õpet siduda varem omandatud teadmistega paljudelt erialadelt, nt lingvistika, matemaatika, meditsiini, psühholoogia, politoloogia või mõne muu erialaga. Näiteks üliõpilasel, kes on bakalureuseastmes õppinud keeleteadust, on võimalik spetsialiseeruda  keelefilosoofiale; bioloogia taustaga tudeng võib hakata uurima bioeetikat; bakalaureusekraad psühholoogias on hea eeldus vaimufilosoofiaga tegelemiseks, reaalteadlasi ootavad aga põnevad teadusfilosoofilised teemad. 

Loe lähemalt filosoofia ingliskeelse magistriõppekava kohta. 

Lisainfo: vivian.bohl@ut.ee

 
Mädanenud õun

Valdkondadevaheline teadusprojekt toetab eetilist otsustamist

Raamatud virnas

Uudiseid raamatukogust: suurannetus Saksamaalt ning suvepuhkus raamatukogus