Autor:
Pexels.com

Uus klassijuhataja käsiraamat on tööriistakast, mis toetab õpetaja eri rollide kujunemist

Tartu Ülikooli eetikakeskusel valmis veebiversioon raamatust „Klassijuhataja käsiraamat. Klassijuhatajale, aineõpetajale, koolijuhile“, mis pakub teoreetiliste artiklite ja praktiliste näidete varal õpetajate tuge ning inspiratsiooni oma eri rollide kujundamisel ja mõtestamisel.

Image
Raamatu "Klassijuhataja käsiraamat" kaanefoto

Raamatu eesmärk on kutsuda lugejat mõtlema väärtusdilemmade ja -valikute üle, millega iga klassijuhataja, aineõpetaja või koolijuht oma töös kokku puutub. Mis on see tulemus, mida me õpetajatena oma töös näha tahame?

„Klassijuhataja käsiraamat“ pakub heaks klassijuhatajaks, heaks õpetajaks kasvamiseks nii teoreetilist teadmist kui ka praktilisi nõuandeid. Õpetaja Lemme Randma analüüsib klassijuhataja erinevaid rolle, sh ka klassikultuuri looja ning väärtuskasvataja rolli. Professor Halliki Harro-Loit kirjeldab klassijuhataja kommunikatiivseid rolle ning koos psühholoog Karmen Paltsi ja õpetaja ning koolitaja Meedi Neemega arenguvestluse eripärasid. Sotsiaalpedagoog ja haridusnõustaja Helen Hirsnik arutleb klassijuhataja ja tugispetsialisti koostöö korraldamise üle.

Raamatust võiks tuge olla nii noorele kui ka pikaajalise kogemusega pedagoogile. Mõtiskledes peatükkide lõpus olevate küsimuste üle, saab lugeja kas kirjutatuga nõustuda või kolleegidega arutleda ja vaielda. Iga kogemus on unikaalne, iga kogemus väärib refleksiooni ja jagamist, et õpetajad tunneksid suuremat mõtestatust ja rõõmu oma tööst ning õpilased tuleksid kooli rõõmuga.

Raamat on kättesaadav nii tervikuna kui ka peatükkide kaupa aadressil https://www.eetika.ee/et/klassijuhataja-kasiraamat

Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.
Raamat on täiendatud versioon veebiväljaandest „Õpetaja kui väärtuskasvataja – miks ja kuidas“.

Esilehe ja kaane foto: kasutaja VisionPic.net pildipangast pexels.com

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi