Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Väärtuskasvatuse rändkarikas anti edasi Kõrvekülla ja Tartusse

Eile, 26. septembril Tartus ERMis toimunud konverentsil selgusid lasteaiad, kus väärtuskasvatusega tehakse eeskujuväärivat tööd. Tartu Ülikooli eetikakeskuse juhataja prof Margit Sutrop andis väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2019“ üle Kõrveküla lasteaiale Päikeseratas ja Tartu eralasteaiale Terake.

Vaata kogu konverentsi UTTVs!

Pildigalerii

Kõrveküla Lasteaeda Päikeseratas tunnustas eetikakeskus laste sotsiaalsete oskuste ning vaimse tervise mitmekülgse toetamise ja tulemusliku väärtusarenduse eest. Jana Rosenthali, Päikeseratta direktrissi sõnul oli see neile kolmas kord tunnustusprogrammis osaleda. „Seetõttu oli analüüsi kirjutada küll lihtsam, aga teisalt olid ka ootused kõrgemad. Oma tegevust analüüsides on oluline keskenduda kõige olulisemale ja tugineda tõenduspõhistele näidetele. See oli hea õppimise koht,“ kirjeldas Rosenthal. Ta oli väga tänulik oma lasteaiaperele: „Ma väga tänan oma õpetajaid, kõik see on tänu neile – üksi ei tee me keegi midagi!“

Tartu valla sotsiaalnõunik Jaana Puur kirjutas Kõrveküla lasteaeda iseloomustades, et lasteaiapere on kokkuhoidev ja külalislahke: „Lasteaeda võiks iseloomustada nii: toredad lapsed, targad õpetajad ja tublid töötajad.“ Puur lisas, et lasteaia ja lapsevanemate vahel on kujunenud hea koostöö ühise eesmärgi nimel: toetada ja suunata lapse arengut ja kasvamist, arvestades tema isikupära ja annetega.

Tartu Eralasteaed Terake vääris tunnustamist väärtuspõhise ning lapsest lähtuva keskkonna loomise, protsessile keskenduva õppetegevuse ja laste usaldamise eest.

„Meie lasteaiale tähendab karikavõit tõestust, et me oleme kümne aastaga edasi liikunud,“ rõõmustas Katrin Helendi, Tartu Eralasteaed Terake direktriss. „Ma olen väga õnnelik, et ma töötan sellises majas ja sellises meeskonnas.“ Tunnustusprogramm oli Helendi sõnul lasteaiale võimalus võtta aeg maha, vaadata peeglisse ning seada uusi sihte. „Me nägime, et tehtu analüüsimine on vajalik eeskätt meile endale oma töö jaoks," ütles Helendi. „Nii kohtvisiit kui ka eetikakeskuse meeskondlik tagasiside aitasid keskenduda olulisele ning andsid hea sihi.“

„Lasteaia õpetajad on pannud idanema ja kasvama nii mõnegi tarkusetera, millest on kümne aastaga häid vilju võrsunud. Kogu lasteaiapere on rõõmu ja heameelega oma kogemusi jaganud nii lapsevanematele kui ka kolleegidele,“ on Terakese lasteaeda iseloomustanud Urmo Uiboleht, Hariduse Edendamise SA juhatuse liige ja TäheTERA direktor.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea lasteaia projektijuhi Nele Punnari sõnul olid tunnustusprogrammis osalenud lasteaiad igaüks oma nägu. „Üle Eesti on kasutusel suurepäraseid praktikaid nii lapse arengu toetamiseks, personali arendamiseks kui ka lasteaiakultuuri väärtuspõhiseks edendamiseks," tunnustas Punnar. „Lasteaedades tehakse palju ja südamega.“

Tunnustusprogrammi „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ tiitlid anti üle konverentsil „Väärtuskasvatuse lasteaed: kõik, mida elus teadma pean, sain lasteaiast“. Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide ja lasteaedade väärtusalast tegevust alates 2009. aastast. Tunnustusprogrammides (varem konkursitööde kirjutamisel) said lasteaiad osaleda juba seitsmendat korda. Hea kooli ja hea lasteaia nimelistele tunnustusprogrammidele on aastatel 2009–2019 oma tööd saatnud 113 lasteaeda ja 80 kooli. Koolide programm kestab kuni novembrini.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustusprogrammis „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“ osalenutel tuli kirjutada eneseanalüütiline töö lasteaia tegevustest väärtuskasvatuse kontekstis. Tänavu osales tunnustusprogrammis 24  lasteaeda.

Süsteemse väärtuskasvatuse eest tunnustatud lasteaiad:

„Hea lasteaia edendaja“ tiitli pälvisid
Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas, Tallinna Endla Lasteaed, Tartu Eralasteaed Terake

Tiitliga „Hea lasteaia teerajaja“ tunnustati:
Haapsalu Lasteaed Tõruke, Haapsalu Lasteaed Vikerkaar, Kilingi-Nõmme Lasteaed Krõll, Lohkva Lasteaed, Palivere Lasteaed Piibeleht, Pangapealse lasteaed, Rakvere Kungla Lasteaed, Sillamäe Lasteaed Rukkilill, Surju Lasteaed Päikesekiir, Tabasalu Teelahkme Lasteaed, Tallinna Kristiine Lasteaed, Tallinna Lasteaed Mudila, Tallinna Lasteaed Pääsupesa, Tallinna Lasteaed Sinilind, Tallinna Luha Lasteaed, Tallinna Meelespea Lasteaed, Tallinna Seli Lasteaed, Tartu Lasteaed Kannike, Tartu Lasteaed Ristikhein, Võru Lasteaed Okasroosike, Väätsa Lasteaed Paikäpp

Väljaantavate tiitlite ja nende statuutidega tutvu eetikaveebis: https://www.eetika.ee/et/hea-kool/hea-kooli-tunnustamine

Tunnustusprogrammi korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi raames.

Lisainfo:
Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse projektijuht, nele.punnar [ät] ut.ee, +37255285783,
Helen Hirsnik, TÜ eetikakeskuse projektijuht, helen.hirsnik [ät] ut.ee, +37253403015

 

Päisefoto: Vasakult: Tartu lasteaed Terakese esindajad Anne Oona, Jaana Koger ja Katrin Helendi, Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas esindajad Jana Rosenthal ja Kristiina Lemmats. Foto: TÜ eetikakeskus

Pildil on väärtuskasvatuse konverentsi tunnustuse saajad diplomitega seismas

Selgusid aasta tublimad väärtuskasvatust edendavad koolid ja lasteaiad

Mari-Liis Nummert ja president Alar Karis

Väärtuspõhise hariduse edendaja Mari-Liis Nummert pälvis Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore haridustegelase preemia

100 semestrit ülikoolis teenetemärk

Selgunud on Tartu Ülikooli teenetemärkide kavalerid