Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Väärtustele keskenduv dialoogiline kommunikatsioon toetab mitmekultuurilist klassiruumi

Värskest Eesti Haridusteaduste Ajakirjast leiab põhjaliku artikli „Õpetajate arusaamad väärtustele keskenduvast dialoogilisest kommunikatsioonist mitmekultuurilises õpikeskkonnas“, kuidas väärtusarutelud saavad mitmekultuurilises klassiruumis õpilasi toetada.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht Mari-Liis Nummerti, ühiskonnateaduste instituudi ajakirjanduse professor Halliki Harro-Loiti ja eetika teadur Mari-Liisa Parderi artiklis intervjueeriti õpetajaid, kellel on kogemus mitmekultuurilises õpikeskkonnas ning kes on osalenud õpilaste väärtuste mängu „Väärtuste avastajad“ rände- ja pagulusteemalisel koolitusel.

Artiklis kirjutavad autorid, et erineva kultuurilise taustaga õppurid vajavad väärtustele keskenduvat dialoogilist kommunikatsiooni, mis aitab neil mõista kultuurilisi erinevusi ning aimu saada nii enda kui teiste väärtustest. Nende analüüs kinnitas, et dialoog ja dialoogilise kommunikatsiooni oskused (nt kuulamine) ning hoiakud (nt avatus) on mitmekultuurilises õpikeskkonnas olulised.

EHA uus number ilmus 1. novembril ning seda saab lugeda aadressil https://eha.ut.ee/19/

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS