Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Värske tagasiside käsiraamat annab lugejale häid praktilisi nippe

Tartu Ülikooli eetikakeskusel ilmus uus raamat „Tagasiside. Käsiraamat õpetajale, lapsevanemale ja koolijuhile“, mis abistab lugejat tagasiside edasisideks vormimisel. Raamatukaante vahelt leiab artikleid ja intervjuusid paljudelt ekspertidelt.

Tagasiside andmine ja saamine on inimeste vahelise suhtlemise loomulik osa, kuid see on ka juhtimisinstrument ning arengu toetamise viis lasteaias ja koolis. Tagasiside käsiraamat kirjeldab lugejale tagasiside andmise eripärasid ja võimalusi nii õpetaja, õpilase, koolijuhi kui ka juhtimiskoolitaja vaatenurgast.

„Kogumik on jätk „Hea kooli käsiraamatule“, keskendudes ühele hea kooli aspektile – tagasiside andmisele ja vastuvõtmisele. Raamatu mõte kasvas välja tõdemusest, et tagasisidestamisega on seni hariduse valdkonnas vähe tegeletud,“ kirjutab prof Margit Sutrop raamatu sissejuhatuses. Ta osutab ka sellele, et nagu iga õpilase ja õpetaja arenguks, nii on kooli või lasteaia arenguks vaja oskuslikult antud tagasisidet, mis toob välja asutuse tugevused ja nõrkused ning näitab kätte arenguvõimalused.

Miks me vajame tagasisidet?

  • Tagasiside aitab seada eesmärke, mõista, kuhu me liigume ja mis on meie tegevuse siht.
  • Tagasiside aitab mõista ja hinnata, kuivõrd me oleme oma eesmärkide poole liikunud.
  • Tagasiside aitab aru saada, kuhu oleme takerdunud ja mida saaks teisiti teha.
  • Tagasi- ja edasiside juhatavad meid edasi püüdlema.
  • Tagasisidet andes saame väljendada oma hoolimist teise käekäigust.
  • Adekvaatne, sobivalt antud tagasiside suurendab ühtekuuluvustunnet ja pühendumist.
  • Mil moel tagasisidet antakse või küsitakse, on tihedalt seotud kooli või lasteaia väärtustega.

Raamatust leiab lugeja mitmete ekspertide (prof Halliki Harro-Loit, prof Tõnu Lehtsaar, prof Margit Sutrop, dr Grete Arro jt) asjakohaseid artikleid ning häid praktilisi soovitusi. Lisaks on käsiraamatu kaante vahel ka intervjuusid koolijuhtide ja õpetajatega ning katkendeid õpilaste esinemisest kultuuri- ja hariduskongressil.

Raamat on müügil paljudes raamatupoodides!

Vaata ka: Tagasiside. Käsiraamat õpetajale, lapsevanemale ja koolijuhile

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi