Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses – miks ja kuidas? (2012)

Image
book cover

Koostaja ja autor Olga Schihalejev

Kaasautorid Ivika Hein, Juta Jaani, Nelli Jung, Katrin Nielsen, Allan Owens, Egle Säre

Toimetajad Nelli Jung, Mari-Liisa Parder, Laura Lilles-Heinsar, Triin Käpp, Katrin Velbaum

Keeletoimetaja Elo Kuuste

Kujundaja Tõnis Kärema

Illustraator Elina Sildre

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus 2012

Sisukord

Raamatus kasutatud draamaloo pikem versioon:

Tüdruk nimega Räpased Riided

 

Tegemist on teise vihuga sarjast, mille abil Tartu Ülikooli eetikakeskus püüab pakkuda tuge lasteaedadele ja koolidele väärtusarendusega tegelemiseks. Vihkude sarja väljaandmist toetab riiklik programm „Eesti ühiskonna väärtusarendus: 2009–2013“, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Vt ka esimest vihku: „Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“