Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas? (2011)

Image
Väärtusarenduse analüüs book cover

Koostaja ja autor Halliki Harro-Loit

Kaasautorid Anna-Liisa Blaubrük, Piret Hallast, Helina Harro, Nelli Jung, Külliki Korts, Olga Schihalejev, Piret Siivelt

Toimetajad Mari-Liisa Parder, Laura Lilles-Heinsar, Katrin Velbaum

Keeletoimetaja Tiia Valdre

Korrektuur Triin Käpp, Mats Volberg

Kujundaja Tõnis Kärema

Illustraator Elina Sildre

Tartu Ülikooli eetikakeskus, Eesti Keele Sihtasutus 2011

Raamatu väljaandmist toetas Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ raames.
    

Väärtusarendus on üks võimalus koolikultuuri teadvustada ja seda mõjutada nii, et koolis oleks veelgi parem olla. Seda, mida koolis igapäevaste tegevuste kaudu luuakse, taastoodetakse, võimendatakse ja maha surutakse, aitab tajutavaks muuta väärtusarenduse analüüs.

Väärtusarendus on suur osa koolikultuurist. Koolikultuur ise on aga nagu õhk, mis meid ümbritseb ning millest sõltub, kas meil on koolis hea olla või mitte. Kooli kontekstis ei pea „hea olemine“ üheselt tähendama seda, et koolis on kerge ja lõbus. Sellest, kui hästi end koolis tuntakse, sõltub ju ka see, kui hästi toimib kooli esmane funktsioon lastele tarkusejagamine, õpilaste õpetamine ja abistamine nende kujunemisel sellisteks täiskasvanuteks, kes tulevikus oma eluga ise võimalikult hästi toime tulevad. Kui muud mured ei sega ja olemine kerge, siis on ka uusi teadmisi ja oskusi kergem omandada.

Tegemist on esimesevihuga sarjast, mille abil Tartu Ülikooli eetikakeskus püüab pakkuda tuge lasteaedadele ja koolidele väärtusarendusega tegelemiseks. Vihkude sarja väljaandmist toetab riiklik programm „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Vt ka teist vihku: „Õppemeetodid väärtuskasvatuse teenistuses – miks ja kuidas?

Käesoleva vihu eesmärk on kutsuda kooliinimesi eeskätt märkama ja analüüsima koolikultuuris avalduvaid väärtusi ja seda, kuidas neid kujundatakse või saaks kujundada. Töövahendite sari on mõeldud koolitajatele, koolijuhtidele, õpetajatele, aga ka nõustajatele, kel huvi ja motivatsiooni väärtusarendusega tegeleda. Sarja esimene vihk keskendub koolikeskkonna analüüsi võimalustele, järgnevad vihud aga väärtuskasvatuse metoodikatele ning väärtustele üldises mõttes.

Raamatut saab lugeda elektroonselt:

Sisukord

Eessõna

1. Sissejuhatus. Milleks koolile väärtusarendus ja selle analüüs

2. Millest alustada

3. Koolikeskkonna ja koolikultuuri analüüsi meetodid

4. Analüüsiks vajalike ressursside planeerimine, tõlgenduspiiride teadvustamine

5. Õpetaja kui väärtusarenduse võtmeisik

6. Juhtimise ja juhi analüüs väärtusarenduse aspektist

Kokkuvõte

Lisaks

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi