Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele. Käsiraamat koolidele ja lasteaedadele (2021)

Image
book cover

Koostanud: Halliki Harro-Loit, Helen Hirsnik, Nele Punnar

Autorid: Halliki Harro-Loit, Helen Hirsnik, Tiia Kõnnussaar, Mari-Liis Nummert, Mari-Liisa Parder, Nele Punnar, Margit Sutrop

Toimetajad: Tiia Kõnnussaar, Helen Hirsnik

Keeletoimetaja: Tiia Kõnnussaar

Korrektuur: Õnne Allaje-Kukk, Kertu Rajando

Kujundus ja küljendus: Merle Moorlat
Kirjastaja: Eesti Keele Sihtasutus
Trükitud: AS Pakett trükikojas

Autoriõigus: Tartu Ülikooli eetikakeskus ja autorid 2021

ISBN 978-9916-677-00-1

Raamatu väljaandmist on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.

Kooli- ja lasteaiakultuur on nagu õhk, mis ümbritseb kõiki, kes haridusasutusega seotud: lasteaialapsi, õpilasi ja õpetajaid, kooli- ja lasteaiaperet, lapsevanemaid ja kogukonda. Väärtusarendus on üks võimalus seda kultuuri teadustada ja mõjutada.

„Väärtusarenduse analüüs edasijõudnutele“ on käsiraamat, mis aitab lugejal mõtiskleda, kuidas kujundada selgete väärtustega keskkonda lasteaias või koolis. See on mõtteline järg Tartu Ülikooli eetikakeskuse 2011. aastal välja antud raamatule Väärtusarenduse analüüs – miks ja kuidas?“.

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Illustratiivne visuaal 2023. aasta väärtuskasvatuse konverentsilt. Saalis istuvad iimesed.

16. väärtuskasvatuse konverents „Väärtusruum - koos loome ja hoiame oma“

Arutelumängu "Eesti rahva sada valikut" mängukaardid ja raamat

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega