Kalanduse teabekeskuse töörühm

+372 5308 3650
Ave Menets
koolitusspetsialist
+372 517 5003 (5003)
Kalda 1a, Pärnu
Silver Sirp
kalatöötlemise spetsialist
MSc (ihtüoloogia ja kalandus)