Presidendi kirjatalgute 2011 tulemused

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves kuulutas kirjatalgud "Eesti ustest - sisse, välja" avatuks emakeelepäeval 14. märtsil, tööde laekumise tähtajaks oli Euroopa päev 9. mai. Kirjatalguid korraldasid Tartu Ülikooli eetikakeskus ning Vabariigi Presidendi Mõttekoda.

Oma Lugude kirjatalgute "Eesti ustest – sisse, välja" eesmärgiks oli kokku koguda erinevate inimeste kogemused ja lood, mis seostuksid välismaale minemise ning sealt tulemisega, eestimaalaste ja muudest riikidest pärit inimeste avatuse ning eneseteostusvõimalustega nii siin kui seal ning nii siin kui seal (taas)lõimumisega. Töid laekus kokku 98 tööd 22 erinevast riigist. Kirjutajaid oli igast vanusest - nii teismelisi, kui ka üle seitsmeküneaastaseid. Mineku- ja tagasitulekupõhjustest toodi kõige rohkem välja emotsionaalseid kaalutlusi, samas esitati ka väga konkreetseid põhjuseid ja ettepanekuid. Hetkel tegelevad eetiakeskuse projektijuhid koostääs Tart Ülikooli tudengitega väljatoodud probleemide ja lahenduste analüüsiga.

Kirjatalgute kaheastmeline žürii valis välja neli võitjat - Mihkel Kama, Ragnar Mägi, Kadri Raudsepp ja Margit Tõhk. Lisaks toodi välja Catherine Oliver kui parima võõrkeelse töö autor ning Rein Leetmaa kui parima töö kirjutanud kooliõpilane.

Võidutööd ning valik erinevatest valdkondadest kirjutatuid töid avaldatakse ka eraldi kogumikus, mis on hetkel koostamisel. Jälgi infot eetikaveebis.

Koostööpartnerid: Vabariigi Presidendi Kantselei, Haridus- ja Teadusministeerium riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames, ajakirjad Akadeemia ja Akadeemiake, Eesti Keele Sihtasutus, OÜ Digira, Petrone Print.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi