Autor:
Andres Tennus

Margit Sutrop: hea teadus pole pelgalt kontrollnimekirja täitmine

Aprillis esines TÜ eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutrop maineka eluteaduste võrgustiku konverentsil ning tutvustas Eesti kogemust hea teadustava juurutamisel ja edendamisel.

Tartu Ülikooli aulas peetud ettekande sissejuhatuses selgitas prof Sutrop, et terminit research integrity on olnud keeruline eesti keelde tõlkida (tinglikult on eetikakeskus kasutanud väljendit hea teadus – toim.), kuna on sisult mitmetahuline. Hea teadus tähendab näiteks, et uurija väärtused ja käitumine on kooskõlalised, teadlased saavad usaldada üksteist ning see omakorda toetab ühiskonna usaldust teaduse vastu. Prof Sutrop tõi ka välja, et hea teadus pole individuaalne, vaid puudutab uurimisasutusi samavõrra – ka organisatsioonikultuur peab olema selline, mis toetab hea teadustava järgimist.

„Usaldus on teaduses peamine ja selle teenimiseks pead sa käituma ausalt. Hea teadus ei ole pelgalt õigesse kastikesse risti tõmbamine või mõne eetiku antud kontrollnimekirja täitmine. See on usaldusväärne ja aus käitumine,“ ütles prof Sutrop kokkuvõtvalt.

Eesti kogemusest hea teadustava koostamisel ja rakendamisel jagas prof Sutrop, et oluline on kõiki osapooli mitte üksnes informeerida, vaid ka kaasata ja kuulata ning luua platvorm avatud dialoogiks. „Teadus- ja arendusasutused peaksid ise nägema hea teadustava eeliseid, teaduse rahastajad peaksid initsiatiivi toetama,“ selgitas ta, et struktuuride ja protseduuride loomisel peab teaduskogukond tervikuna hõlmatud olema.

Hea teaduse edendamisel on Tartu Ülikoolil olnud juhtroll. Prof Sutrop peab suureks kordaminekuks, et igas valdkonnas töötab juba kaks aastat hea teadustava nõustaja. Ta osutab, et just koolitamine, nõustamine, aus ja läbipaistev väärkäitumise juhtumite lahendamine ning näiteks ka turvalised kanalid vilepuhumiseks toetavad hea teadustava järgimist.

Prof Sutropi ettekannet saab vaadata allolevast videoaknast või projekti Youtube’i kanalil.

Projekti täispealkiri on „Eluteaduste Liit: Strateegiatest tegudeni Kesk- ja Ida-Euroopas“. Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm „Horisont 2020“ grandilepingu nr 964997 alusel.

Päisefoto: Prof Margit Sutrop ettekannet pidamas. Autor: Andres Tennus, Tartu Ülikool

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS