Autor:
Õnne Allaje-Kukk / Tartu Ülikooli eetikakeskus

Eesti hea teadustava ootab tagasisidet

Eelmisel nädalal sai avalikkusele kättesaadavaks tööversioon Eesti heast teadustavast, mille eesmärk on toetada teadustava, kirjeldada, millist käitumist teadlastelt oodatakse ning missugune on teadusasutuste vastutus hea teaduse tagamisel, aidates sellega suurendada teaduse usaldusväärsust üksikisiku ja üldsuse silmis.

Eesti hea teadustava dokument on kõigile huvilistele kommenteerimiseks ja parandusettepanekute tegemiseks avatud aadressil http://www.eetika.ee/et/eesti-hea-teadustava-tooversioon.

Oma ideid palume jagada hiljemalt 1. märtsiks 2017, sellisel juhul saab head teadustava koostav töögrupp laekunud kommentaare ja parandusi arvesse võtta.

10. veebruaril toimus Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Teadusagentuuri teaduseetika-teemaline konverents „Aus teadus - mõtestades head teadustava“, kus tutvustati Eesti hea teadustava tööversiooni.

Konverentsil toimus viis erinevat töötuba, milles osalenud lahendasid teadlaste töös ette tulevaid väärtusdilemmasid sisaldavaid olukordi ning seejärel arutlesid loodava Eesti hea teadustava erinevate peatükkide üle. Kõik töötubades osalenud said koostatud dokumendile anda tagasisidet ning soovitusi, et Eesti hea teadustava tööversiooni edasi arendada ja parandada.

Vaata ka konverentsi ettekandeid ja videosalvestusi

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS