Euroopa Majaduspiirkonna Projektide (EMP) lõppsündmus 30. märtsil

30. märtsil kell 13 kogunevad EMPi projektide grandihoidjad ja projekti põhitäitjad TÜ ajaloomuuseumi valges saalis toimuvale pidulikule lõppsündmusele. Lõppsündmuse jaoks antakse välja tehtut tutvustav trükis ning analüüsitakse tehtud tööd.

EMP projekti "Geeni ja digitervise andmebaaside uued eetilised raamistikud" raames kõrvutati geeniandmebaaside eetilisi, legaalseid ja sotsiaalseid küsimusi digitaalse terviseloo projektide eetiliste, legaalsete ja sotsiaalsete aspektidega. Samuti edendati koostööd TÜ eetikakeskuse, Islandi ülikooli eetikakeskuse ja Bergeni ülikooli teadusloo keskuse teadlaste vahel. Projekti tulemused ilmuvad 2011. aastal ajakirja Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics erinumbrina.

Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

5. HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

HEA TEADUSTAVA JÄRGIMINE, EDENDAMINE JA RAKENDAMINE

4. TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS

TEADLANE TEADUSKOGUKONNAS