Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Hea kooli tunnustusprogrammi 2020. aasta voor on avatud!

Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutab avatuks 2020. aasta tunnustusprogrammi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“. Tunnustusprogrammi eesmärgiks on toetada koole teadlike väärtusvalikute tegemisel ning olla abiks nende isikupära ja arenguvõimaluste leidmisel.

Hea kooli nimeline tunnustusprogramm on analüüsiprotsess, mis aitab hea kooli mudelist lähtuva eneseanalüüsi toel märgata ja aru saada, milliseid teadlikke valikud teha, et oma kooli arendada.

Tänavu toimuvas programmis on Nele Punnari, Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli ja hea lasteaia projektijuhi sõnul paar olulist uuendust. „Sellel aastal on tunnustusprogrammis osalejate arv piiratud, mistõttu programmi tuleb eelnevalt registreerida ja kandideerida motivatsioonikirja alusel, mida on võimalik esitada märtsi keskpaigani,“ selgitab Punnar. Kandideerima on oodatud nii varem osalenud koolid kui ka uued liitujad.

Lisaks on tunnustusprogrammile seatud ka eelistatud analüüsivaldkonnad: koostöö ja head suhted ning koolikeskkond. „Soovime, et seekordses tunnustusprogrammis osaleksid koolid võimalusel koos oma pidajaga, mistõttu ongi seesama koostöö aspekt meile väga oluline. Meid huvitab väga, mis on nende ühised mured ja rõõmud ning kuidas eetikakeskus koos oma kriitiliste sõpradega saaks koostööd toetada,“ kirjeldab Punnar, „Oleme ka kohaliku omavalitsuse haridusspetsialiste osalema kutsunud, et ka nemad võiksid enda tegevust kooli- ja lasteaiapidajana analüüsida.“

Tunnustusprogrammi registreerumine motivatsioonikirjaga toimub 2.–20. märtsil 2020. Programmi pääsenud selguvad hiljemalt 27. märtsil 2020.

Täpsema info eneseanalüüside kirjutamise kohta leiate tunnustusprogrammi lehelt.

Iga osalev kool on protsessis toetatud ja tunnustatud. Väljaantavate tiitlitega saab tutvuda eetikaveebis.

Tartu Ülikooli eetikakeskus on toetanud ja tunnustanud koolide väärtusalast tegevust juba aastast 2009. Juba teist aastat toimuvad koolide ja lasteaedade tunnustusprogrammid ajaliselt eraldi. Programmis on aastatel 2009–2019 osalenud 92 kooli ja 113 lasteaeda üle Eesti. Kõrgeim tunnustus, väärtuskasvatuse kooli või lasteaia tiitel, on välja antud 16 koolile ja 15 lasteaiale.

Lisainfo:
Nele Punnar, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel: +372 53848320, nele.punnar [ät] ut.ee

Tunnustusprogramm toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2015–2020 raames.

Miks tunnustusprogrammis osaleda?

Eelmisel aastal väärtuskasvatuse rändkarikad ja tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2019“ pälvinud Võru Kesklinna Kool ning Võru Gümnaasium mõlemad väärtustavad väga kriitiliste sõprade tuge ning võimalust põhjalikult väärtustega tegeleda.

„Alati on raske alustada, see esimene samm. Vaidlust ja arutamist oli teema sõnastamisega ja fookuse seadmisega. Sellise analüüsi koostamine paneb koolielu jälgima ja analüüsima teise nurga alt. Me pole varem nii palju põhiväärtustega tööd teinud, kui viimased kaks aastat.“ (Võru Kesklinna Kool)

„Eneseanalüüsi kirjutamist toetas kõige enam see, et me ei alustanud analüüsi kirjutamist n-ö tühja koha pealt. Me ei mõelnud oma tegemistele vaid selle konkreetse tunnustusprogrammi raames ega hakanud selle tarbeks eraldi andmeid koguma. Olime varasemate aastate jooksul palju eeltööd ära teinud (kohanemisküsitlused, tagasiside- ja rahuloluküsitlused, kooliuuringutes osalemine jm, erinevad koosolekud, arutelud) ning püüdnud juba varem koos oma tegemisi mõtestada. Tunnustusprogramm kujunes pigem üheks tööriistaks, kuidas seda terviklikumalt teha.“ (Võru Gümnaasium)

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi