Kollokvium “Mina ja minu elu. Otsustusõigusest nii- ja naapidi”

TÜ eetikakeskusel on hea meel kutsuda teid kollokviumile “Mina ja minu elu. Otsustusõigusest nii- ja naapidi”, mis toimub 27. veebruaril 2015 algusega kell 16.00 Tartu Ülikooli auditooriumis Jakobi 2-114.

Viimasel ajal on arutelu alla kerkinud inimese õigus teha ise oma elu puudutavaid otsuseid. Kui vanalt võiks inimesed valimisõiguse saada ning millal peaks vanemad alaealise abordi üle otsustada saama? Kollokviumil arutlemegi selle üle, kust lähevad otsustusõiguse piirid.

Muuhulgas keskendume arutelul küsimustele:

  •     Kui vanalt peaks olema inimesel õigus teha ise oma elu puudutavaid otsuseid?
  •     Mille järgi otsustada, kas inimene on valmis?
  •     Vaadeldes meie tänast seadusandlust, kas selles osas on puudujääke? Kas on mingeid valupunkte, kus see õigus on liiga madalal/kõrgel?
  •     Millest lähtuvad indiviidi õigused? Kuidas mõista neid ühiskonnas tervikuna?
  •     Millised on/peaksid olema moraalsed alused meie otsustustele?


Esinevad Pirko Tõugu (Tartu Ülikooli arengupsühholoogia teadur), Eda Rööpmann (sotsiaalpedagoog, omab töökogemust lastekaitsespetsialistina) ja Lea Voltri (Tartu sotsiaaltöötaja) ning Mari Petersen (arst-resident peremeditsiini erialal). Modereerib Heidy Meriste (TÜ eetikakeskus).

Lisaks ettekannetele ja aruteludele saame ühiselt proovida kätt Eesti rahva väärtusmängu situatsioonide lahendamisel.

Tule ja räägi kaasa!


Registreeri end e-posti aadressil triin.kapp@ut.ee Kohtade arv on piiratud.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi