Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Kolmas väärtuste mäng paneb arstid arutlema

2015. aasta alguses valmis järjekorras kolmas väärtuste mäng, mis sel korral on suunatud arstidele.

Tegemist on lõbusa formaadi ja tõsise sisuga dialoogivahendiga, mis annab võimaluse arstide töös esile kerkivaid väärtusdilemmasid analüüsida ning paremini mõista, millised väärtused on igapäevaste otsuste taga. Lauamängu mängitakse koos väikse grupi kolleegidega, grupi ülesandeks on lahendada erinevaid ülesandeid, sealhulgas lahendada arstide igapäevapraktikast pärit väärtusdilemmasid.

Küsisime ka paarilt mänguga tutvunult, kuidas nemad ise mängu oma kolleegidele lühidalt tutvustaksid. 

Arstide väärtuste mäng on tavapraktikast võetud ja ekspertide – sh ka arstide – poolt koostatud situatsiooniülesannete kogumik, mis avab ühe ja sama probleemi erinevate lahenduste taga olevaid väärtushinnanguid. Sellele iseenesest väga tõsisele temaatikale on antud meelega mänguline vorm, et arutelu hõlbustada ja vältida konfliktide tekkimist arutelu käigus. Lahenduste hulgas pole meelega „otseteed“, nii nagu tavaelus pole sageli võimalik teha parimat ja ühemõttelist otsust.

            - Mart Einasto, TÜ Kliinikumi juhatuse liigeVäärtuste mäng on lauamäng, mille käigus arutatakse meie töös ette tulevaid eri olukordi, mille korral on aeg-ajalt keeruline leida õigeid lahendusi või käitumisviis. Meie endi tunded on ambivalentsed või on kolleegidel eri arvamused isiklikust suhtumisest ja väärtushinnangutest tingituna. Mäng on haarav ja selle käigus tekib elav mõttevahetus. Igav ei ole, kolleegidega on põnev arutada, milline oleks parim lahendus,  ja püüda aru saada, miks me mõnikord erinevalt mõtleme.

            - Helle Karro, TÜ naistekliiniku juhataja

 

Väärtuste mäng on hea õppevahend erinevatele ametirühmadele ja meeskondadele, sealhulgas ka juhtidele. Mäng aitab süvendada mitmeid oskusi, mida meil kõigil igapäevaselt vaja läheb, kui tahame olla hoolivad ja toetavad oma patsientide ja kolleegide suhtes.

            - Tiina Freimann, TÜ Kliinikumi ülemõde, eetikakomitee liige

 

Mängu lõid Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Implement Inscape’i OÜ koostöös TÜ arstiteaduskonnaga, Eesti Bioeetika Nõukoguga, TÜ Kliinikumi eetikakomiteega, TÜ inimuuringute eetika komiteega ja teisi tunnustatud meditsiinieetika ekspertidega.

 

Vaata mängu kohta lähemalt: Arstide väärtuste mäng

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi