Autor:
Nele Punnar

Koolide ja lasteaedade eneseanalüüsi koolitused tõid kokku üle saja huvilise

Väärtuskasvatuse kooli või lasteaia tiitel pole püüdmatu eesmärk – oma töös tuleb lihtsalt olla süsteemne ja järjepidev, näitasid märtsis-aprillis toimunud eneseanalüüsi koolitused. Kolmel koolitusel osales kokku 120 õpihimulist lasteaia- ja kooliõpetajat üle Eesti. Koolitused toimusid 12. märtsil Võsukese lasteaias, 4. aprillil Nissi Põhikoolis ja 23. aprillil Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.

Haridusasutuste eneseanalüüsi koolitused on osa Tartu Ülikooli eetikakeskuse iga-aastasest tunnustusprogrammist, mis suunab koole ja lasteaedu oma tegevusi hindama väärtuskasvatuse spektrile toetudes. Koolitustel tutvusid osalejad väärtusarenduse põhimõtete ja praktikatega.

Hea kooli projektijuht Nele Punnar sõnas, et osalejad on väga tänulikud, et kohtumised on olnud praktilise iseloomuga. „Väga hinnati väärtuskasvatuse karika saanud koolide ja lasteaedade kogemust ning seda, et koolitused toimuvadki koolides, mitte ülikooliseinte vahel.“ Koolitused inspireerisid osalejaid tunnustusprogrammiga liituma ning paljud koolid ja lasteaiad tegid lõpliku otsuse just pärast kokkusaamist. „Meie väärtuskasvatuse karika pälvinud koolid tõdesid, et analüüsi koostada ongi päris keeruline,“ märkis Punnar. „ent teiste toetus julgustas seda teekonda ette võtma.“

Samuti arutlesid õpetajad, milliste vahenditega saab üks kool või lasteaed oma arenguvajadusi hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitustel osalemine oli hea võimalus oma analüüsioskusi edendada ning ammutada inspiratsiooni teiste kogemustest ja headest praktikatest.

Osalejaid oli koolitustel kokku 120 - nii palju haridustöötajaid pole varem tunnustusprogrammi koolitustel osalenud.

Suur tänu koolituste korraldajatele ja osalejatele!

Koolitused toimusid osana tunnustusprogrammidest „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ ja „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“.

Juhend alustavatele koolidele ja varem osalenud koolidele

Juhend alustavatele lasteaedadele ja varem osalenud lasteaedadele

Tunnustusprogrammid ja koolitused toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi 2015-2020 raames.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi