Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Koolitused innustasid koole ja lasteaedu oma väärtusi analüüsima

Märtsi lõpus toimusid koolitused hea kooli ja hea lasteaia nimeliste konkursside eneseanalüüside kirjutamise toetamiseks. Koolitused toimusid 20. märtsil Haapsalu Linna Algkoolis, 27. märtsil Tartu Lasteaias Lotte ja 28. märtsil Tartu Kivilinna Koolis.

Kirjutamist toetavatel koolitustel tutvusid osalejad väärtusarenduse põhimõtete ja praktikatega. Samuti arutlesid õpetajad, milliste vahenditega saab üks kool või lasteaed oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida. Koolitustel osalemine oli hea võimalus koolidele ja lasteaedadele edendada oma analüüsioskuseid ning ammutada inspiratsiooni teiste kogemustest ja headest praktikatest.

Osalejaid oli koolitustel kokku 78. Tagasisides tõid kooli- ja lasteaiaõpetajad välja, et koolitus aitas neil paremini märgata oma asutuse tugevusi ning väärtusi. Mõned väljavõtted:

Väärtused pole midagi iseenesestmõistetavat, need vajavad uuesti ja uuesti läbiarutamist ja mõtestamist. Sain teadmise, mida oodatakse konkursil osalejatelt. Ilmselt plaanime sisehindamise aruande teha hea lasteaia võtmes!

Heaks kooliks saadakse järjekindla töö kaudu kriitiliste sõprade kaasabil, sest me kõik vajame pilku kõrvalt.

Koolituselt saime julgust, et eneseanalüüsi konkursil osaleda. Osalemise kasutegur ning positiivne mõju meie lasteaiale oli selgelt nähtav.

Konkurssidel varem osalenud koolide ja lasteaedade abiga korraldame tänavu veel lisaks kaks heade praktikate seminari, et juba tehtav tubli töö innustaks ka teisi. Oma konkursikogemust jagavad lasteaiad 5. aprillil Rannamõisa Lasteaias. Koolide seminar Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis toimub septembris.

Suur tänu koolituste korraldajatele ja osalejatele!

Kuni 7. maini on võimalik esitada oma lasteaia või kooli eneseanalüüs konkursside "Hea kool kui väärtuspõhine kool" ja "Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed" esimesse vooru. Esimeseks vahetähtajaks võib esitada ka analüüsi kava.

Juhend alustavatele koolidele ja varem osalenud koolidele

Juhend alustavatele lasteaedadele ja varem osalenud lasteaedadele

Konkursid ja koolitused toimuvad Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi 2015-2020 raames.

Kursuse visuaal

Eetiline tundlikkus aitab hoida õiget kurssi

inimene valmistab savinõud

Varasemad koolitused lasteaiale

väärtuste mäng sinise täringuga

Väärtused minus, sinus, meis ja meie ümber – kuidas kujundada väärtushoiakuid? Lasteaiale