Autor:
Mari-Liis Nummert

Lasteaedade headest õpetamispraktikatest valmivad õppevideod

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Eesti Pagulasabi teevad ühisprojekti raames lasteaedadele põnevaid mitmekultuurilisuse-teemalisi õppevideosid, mis on õpetajatele kättesaadavad alates maikuust.

Õppevideotes näidatakse seitsmes Eesti lasteaias kasutusel olevaid metoodikaid ja nippe, kuidas erineva kultuurilise taustaga lastega koosõppimist läbi viia ning toetada. Õppevideote toel tahetakse suurendada Eesti lasteaednike valmisolekut rändetaustaga lapsi vastu võtta ning luua neile mitmekultuuriline, -usundiline, lapse eripäradega arvestav ning vaimselt ja füüsiliselt turvaline õpikeskkond.

Õppevideod on filmitud Tartu Ülikooli eetikakeskuse ja Eesti Pagulasabi projekti õpivõrgustikku kuuluvates lasteaedades, kus juba õpivad erineva rändetaustaga lapsed.

Projekti „Avatud algus: Eesti lasteaedade valmisoleku tõstmine rändetaustaga laste vastuvõtmisel ning kultuuriliselt ja usundiliselt mitmekesise ja salliva õpikeskkonna toetamisel“ viivad läbi Eesti Pagulasabi MTÜ ja Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ja SA Innovega Välisministeeriumi arengukoostöö vahenditest.

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi