Lõimigem kiusamisvastased programmid kooli väärtuskasvatusse

Õiguskantsleri nõunik Kristi Paron kirjutab Õpetajate Lehes (17.10.2014) sellest kuidas erinevad kiusamisvastased programmid võiksid olla abiks õpetaja väärtuskasvatuse keskse rolli teadvustamisel.

 

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi