Seitsmes väärtuskasvatuse konverents tõstab tähelepanu keskmesse kiusamisvaba haridustee

10.–11. detsembril kogunevad Tartusse koolijuhid, õpetajad, hariduseksperdid, lapsevanemad ja õpilased, et arutada, kuidas tagada igale Eesti õpilasele kiusamisvaba haridustee. Tähelepanu keskmesse on sel aastal seatud hea kooli vundament, täpsemalt turvaline koolikeskkond ja head suhted koolis.

Ettekannete slaidid ja videod

Konverentsi peakorraldaja, TÜ eetikakeskuse juhataja professor Margit Sutropi sõnul ei piisa kiusamisvaba koolini jõudmiseks vaid turvalisusega tegelemisest, vaid see eeldab kooli väärtuspõhist juhtimist ning kõigi kooli tegevuste läbimõtlemist väärtuskasvatuse võtmes. „Koolid ei vastuta üksnes õpitulemuste eest vaid ka selle eest, millised inimesed koolis kasvavad. Seepärast on kiusamisvaba kooli vundamendiks kogu kooli haarav väärtusarendus. Mul on väga hea meel, et üha rohkem Eesti koole teadvustab väärtuskasvatuse olulisust, mida näitab ka väga suur huvi juba traditsiooniks saanud väärtuskasvatuse konverentside vastu,“ lausus professor Sutrop.

Kuna sel aastal on väärtuskasvatuse konverentsi fookuses kiusamisvaba haridustee, korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus konverentsi koos organisatsioonidega, kes kiusamise probleemiga on tegelnud: Lastekaitse Liidu, MTÜ Noorteühingu TORE, Sihtasutuse Kiusamise Vastu, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Õiguskantsleri Kantseleiga. Konverentsil  esitatakse visioon sellest, kuidas Eestis toimivad kiusamisvaba haridustee programmid, mis on saanud inspiratsiooni ja toetust Põhjamaadest, rohkem koostööd teha saaksid.

Kiusamise probleemi süvitsi analüüsinud ja KiVa programmi ühe algataja Turu Ülikooli professori Christina Salmivalli plenaarettekanne keskendub küsimusele, miks kiusamine on meie kõigi probleem ja  kuidas tagada turvalised suhted  laste vahel. Professor Suvianna Hakalehto-Wainio Ida-Soome Ülikoolist keskendub laste õiguste teemale.

Konverentsil saavad sõna kõik  hariduse  osapooled – õpetaja, õpilased, tugispetsialist, lapsevanem, koolijuht ning koolipidaja – et keskenduda küsimusele, mida eri osapooled kooli muutmisel kiusamisvabaks teha saavad. Osapooli intervjueerib Eesti Rahvusringhäälingu arvamustoimetaja Rain Kooli.

Konverentsil teeb TÜ eetikakeskus  kokkuvõtteid  koolidele ja lasteaedadele suunatud konkurssidest „Hea kool kui kiusamisvaba kool“ ja „Hea lasteaed kui kiusamisvaba lasteaed”, kuhu esitasid oma eneseanalüüsi 17 kooli ja 7 lasteaeda. Konkursil osalemiseks analüüsisid koolid ja lasteaiad, millised tegevused just nende asutuses aitavad kaasa kiusamisvaba haridustee loomisele.

Samuti annab TÜ eetikakeskus  konverentsil üle traditsioonilised tiitlid „Väärtuskasvatuse kool 2014“ ja „Väärtuskasvatuse lasteaed 2014“, et tunnustada nii koolides kui lasteaedades tehtavad vääruskasvatuslikku tööd.

Konverentsil esinevad Christina Salmivalli, Suvianna Hakalehto-Wainio, Kristi Liiva, Anna Markina, Piret Visnapuu-Bernadt, Halliki Harro-Loit, Margit Sutrop jpt.

Konverentsi korraldavad TÜ eetikakeskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Lastekaitse Liit, MTÜ Noorteühing TORE, SA Kiusamise Vastu ja Õiguskantsleri Kantselei. Konverentsi toetavad Haridus- ja Teadusministeerium  ja  Soome Suursaatkond Eestis.

Konverentsi kava leiab aadressilt: http://www.eetika.ee/konverents2014

Konverentsist toimub otseülekanne UTTV vahendusel.

Lisainfo:

Mari-Liisa Parder, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel 737 5426, 5903 6319, mari-liisa.parder [ät] ut.ee

Helen Toming, TÜ eetikakeskuse projektijuht, tel 5308 4099, helen.toming [ät] ut.ee

 

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist

Pildil on inimesed istumas ja esitlust kuulamas

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad alustavad eestikeelsele haridusele ülemineku ja väärtuspõhise lasteaiakultuuri loomist toetavas programmis

pildi on inimesed laval seismas

Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsub koole ja lasteaedu tunnustusprogrammi